1

1

فرنشین آکادمی تاجیکستان فرهاد رحیموف (راست) گواهینامه‌ی بنیاد فرهنگی 2013 را به دادخدا سیم‌‌الدّین‌اف می‌سپارد (چپ).

0

دیدگاهی بنویسید.

رایانشانی شما پخش‌ نخواهد شد.


*