2

2

آیین سپردن جایزه‌‌ی «بنیاد منوچهر فرهنگی» در تالار آکادمی علوم تاجیکستان از راست به چپ: پروان جمشیدی (استاد دانشگاه)، کرامت‌الله عالموف (وزیر پیشین فرهنگ و دستیار آکادمی)، سبحان کاشانوف (فرنشین انجمن پیوند)، پرفسور حسین صادقی (کاردپزشک [جراح] قلب)، فرهاد رحیموف (فرنشین آکادمی)، مسعود میرشاهی و دادخدا سیم‌‌الدّین‌اف.

0

دیدگاهی بنویسید.

رایانشانی شما پخش‌ نخواهد شد.


*