5

5

سپاسنامه‌ی رئیس‌جمهور تاجیکستان، امامعلی رحمان، که برای دادخدا سیم‌‌الدّین‌اف فرستاده شده است. فرهاد رحیموف (راست) و مسعود میرشاهی.

0

دیدگاهی بنویسید.


*