بارگیریِ «وِهرود و اَرَنْگ»ِ مارکوارت

پارسی‌انجمن: نبیگِ بسیار پژوهشیِ «وِهْرُود و اَرَنگ» درباره‌ی گیتی‌شناسیِ تاریخیِ سرزمینهای فرارود و نشان‌دهنده‌ی برماندهای دیرپای و گسترده‌ی شهرآیینیِ (تمدن) ایران در آن مرزوبوم است که پژوهشگر آلمانی، ژورف مارکوارت، داده‌هایی مهند (مهم) درباره‌ی روزگاران آن جای را از بُن‌خانها (منابع و مأخذ) در زبانهای گوناگون دستچین و در این نبیگِ پژوهشی آورده است.