چاپ-پخش پنجمین شماره‌ی «زبان پارسی» در تاجیکستان

تاجیکستان

پنجمین شماره فصلنامه «زبان پارسی» در تاجیکستان منتشر شد.

این مجله روز سوم خردادماه (24 مه) در باغ رودکی شهر دوشنبه میان دلبستگان زبان پارسی پخش شد. مجله را بانو زرافشان مردانوا، رئیس بنیاد اجتماعی «زبان مادری» و از دست‌اندرکاران چاپ این مجله، پخش کرد.

در شماره پنجم مجله «زبان پارسی» که شماره بهاری آن است، جستارهایی به مانند «تبر تقسیم هویت پارسی: سه‌گانه پارسی‌گو» و «پایه‌‌های ملی ارتش» از داریوش رجبیان، «سرگذشت زبان پارسی» از جلال خالقی مطلق، «زبان پارسی و مرزهای جغرافیایی آن» از نسرین تبریزی، «زبانهای پامیری و ضرورت حفظ و بقای آنها» از نظرشاه نظرشایف، «باغ ایرانی در گذر زمان» از طاهره (سها) نثر، منتشر شده‌اند.

در گزارش کوتاهی با نام «واژگان تفرقه‌انداز در افغانستان» واژه‌ها رسمی پشتو که در زبان پارسی آن کشور به کار می‌روند، شرح داده شده‌اند. این مجله همچنین دربردارنده‌ی بخشهای دیگری مانند «‌گذار» که پاره‌ای از گفت‌وگوهای رخ‌نامه‌ای [فیس‌بوکی] درباره زبان پارسی را در بر دارد، «واژه‌نامه رایانه‌ای»، «واژنامک» و «پارسی آسان» برای یادگیری دبیره پارسی است.

در بخش «تارنورد»، این بار تارنمای «پارسی‌انجمن» شناسانده شده است. بخشی از داستان «شاهزاده کوچولو» از آنتوان دو سن اگزیوپری هم در شماره تازه مجله برای کودکان چاپ شده است.

parsi1

در بخشی از دیباچه زبان پارسی آمده است: «در این شماره از دردها و درمانها خواهیم گفت؛ از اینکه چه شد که چنین شد و یک زبان با سه نام متفاوت در یک منطقه جغرافیایی درهم شکسته شد، اما باز هم تمامیت خود را حفظ کرد. «تبرتقسیم هویت پارسی: سه‌گانه پارسی‌گو» این ماجرای پردرد را بازگو می‌کند. در پارسی افغانستان ژرفتر غور می‌کنیم؛ به ویژه به آن بخشش که مربوط به مفهوم غریب مصطلحات ملی افغانستان می‌باشد. نگاهی به سرگذشت زبان پارسی هم خواهیم داشت، با مرزهای جغرافیایی آن و این که آیا اصلاً پارسی مرزی می‌شناسد. در ادامه‌ جستارهایمان در باره زبانهای بومی تاجیکستان مطلبی داریم درباره ضرورت حفظ و بقای زبانهای پامیری که از پیوندان کهنتر زبان پارسی هستند. سری به «باغ ایرانی» هم خواهیم زد، با تفحصی در واژه «پردیس».»

فصلنامه «زبان پارسی» از نوروز 1392 (2013) در دوشنبه منتشر می‌شود. ابتکار راه‌اندازی مجله با داریوش رجبیان، روزنامه‌نگار شناخته‌شده و یکی از پاسداران پیشگام زبان پارسی در تاجیکستان است.

«زبان پارسی» یگانه مجله درباره‌ی زبان پارسی در تاجیکستان است که با یاریهایی دلبستگان و پاسداران زبان پارسی و هموندان گروه رُخ‌نامه‌ای «زبان پارسی» چاپ و به گونه رایگان پخش می‌شود.

بنیاد اجتماعی «زبان مادری» در تاجیکستان، شهر دوشنبه، خیابان رودکی ۱۰۶، خانه‌ی ۸۸ جای دارد و رایانشانی این بنیاد zptajikistan@gmail.com ‌است.

جستارهای وابسته

  • نامه‌ی سرگشاده‌ی پارسی‌انجمن به سررشته‌دارانِ تاجیکستاننامه‌ی سرگشاده‌ی پارسی‌انجمن به سررشته‌دارانِ تاجیکستان می‌دانیم که سده‌ی بیستم سده‌‌ای بسیار تلخ و دردناک برای زبانِ پارسی در آسیای میانه یا فرارودان بود. در این سده، زبانِ پارسی در تاجیکستان ضربه‌هایی بسیار سخت خورد، آسیبهایی بسیار دید، و سست و ناتوان گردید. اکنون، در زمانِ فرخنده‌ی استقلال، امید است که آنچه زبانِ ما در سده‌ی بیستم از کف داد در سده‌ی بیست‌ویکم دوباره به دست آورد […]
  • دیدگاهِ انگلس درباره‌ی زبان، دبیره و ادبِ پارسی در نامه‌اش به مارکسدیدگاهِ انگلس درباره‌ی زبان، دبیره و ادبِ پارسی در نامه‌اش به مارکس گزارش و گردانش بزرگمهرِ لقمان: از این چند هفته‌ای که خویشتن را درگیرِ نمایشهای اوشَسْتَریان (مشرقیان) کرده‌ام برایِ یادگیریِ زبانِ پارسی بهره برده‌ام. از زبانِ عربی گریزانم، از رویِ بیزاریِ ذاتی‌ام از زبانهای سامی، و از آن ‌روی که بی زمان نهادنِ بسیار، پیشرفت در آن شدنی نیست. در سنجش با آن، زبانِ پارسی بسیار آسان است. برایِ یادگیریِ […]
  • زبان پارسی آماج تازش‌هازبان پارسی آماج تازش‌ها شهربراز- در برابر این همه تازش و دشمنی، سنگر بزرگ و پرتوانی نیست که از زبان پارسی دفاع کند و تنها می‌توان به برخی دلسوزان امیدوار بود و به توانایی زبان پارسی که ققنوس‌وار در همه‌ی تاریخ خود پایدار بوده است و پایدار خواهد […]
  • بارگیری رایگان پنجمین شماره‌‌ی فصلنامه‌ی «زبان پارسی»بارگیری رایگان پنجمین شماره‌‌ی فصلنامه‌ی «زبان پارسی» «تبر تقسیم هویت پارسی: سه‌گانه پارسی‌گو» و «پایه‌‌های ملی ارتش» از داریوش رجبیان، «واژگان تفرقه‌انداز در افغانستان»، «سرگذشت زبان پارسی» از جلال خالقی مطلق، «زبان پارسی و مرزهای جغرافیایی آن» گفت‌وگوی نسرین تبریزی با مسعود میرشاهی، «زبانهای پامیری و ضرورت حفظ و بقای آنها» از نظرشاه نظرشایف، «باغ ایرانی در گذر زمان» از طاهره (سها) نثر، […]
  • چهارمین شماره‌ی فصلنامه‌ی «زبان پارسی»چهارمین شماره‌ی فصلنامه‌ی «زبان پارسی» چهارمین شماره‌ی فصلنامه‌ی علمی-فرهنگی «زبان پارسی» (زمستان 92) از سوی بنیاد اجتماعی «زبان مادری» در 65 رویه در تاجیکستان به رایگان منتشر شد. دست‌اندرکاران این شماره «زبان پارسی» که به دو دبیره‌ی پارسی و سیرلیک چاپ شده،‌ زرافشان مردانوا، ظفر میرزایان، شهزاده سمرقندی، ایرج ادیب‌زاده، فیروز نبی‌یف و داریوش رجبیان هستند. […]
  • صفر عبدالله: پیش‌زمینه‌ی پیشرفتِ تاجیکستان بازگرداندنِ دبیره‌ی پارسی استصفر عبدالله: پیش‌زمینه‌ی پیشرفتِ تاجیکستان بازگرداندنِ دبیره‌ی پارسی است پارسی‌انجمن: در این گفت‌وگو، استاد یکی از بدبختیهای تاجیکستان را از میانِ رفتنِ دبیره‌ی پارسی می‌داند و می‌گوید که شوروی هم سمرقند و بخارا را از ایرانیانِ فرارود گرفت و هم دبیره‌ی پارسی را. وی به دنباله به چرایی بازگرداندنِ دبیره‌ی پارسی به تاجیکستان می‌پردازد و […]

دیدگاهی بنویسید.


*