بارگیری رایگان «واژه‌نامه‌ی فلسفی» سهیل محسن افنان

واژه‌نامه‌ی فلسفی

افنان، سهیل محسن (1969)؛ واژه‌نامه‌ی فلسفی (ف‍ارس‍ی‌، ع‍رب‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ف‍ران‍س‍ه‌، پ‍ه‍ل‍وی‌، ی‍ون‍ان‍ی‌ و لات‍ی‍ن‌)؛ بیروت: دارالمشرق.

«واژه‌نامه‌ی فلسفی» (ف‍ارس‍ی‌، ع‍رب‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ف‍ران‍س‍ه‌، پ‍ه‍ل‍وی‌، ی‍ون‍ان‍ی‌ و لات‍ی‍ن‌) نوشته‌ی زنده‌یاد دکتر «سهیل محسن افنان» است که در بیروت چاپ شده و اینک «پارسی‌انجمن» شادمان است که نسخه‌ای از این نسک ارزشمند را به خوانندگان خود پیشکش می‌کند.

پیشگفتار سهیل محسن افنان بر این نسک که به پارسی شیوا و سره‌ است و در سال 1969 ترسایی [میلادی] نوشته شده، چنین است: «این کتاب شماره‌ی چهارم است از سلسله‌ی سرچشمه‌های فرهنگ باخترزمین که 20 سال با ترجمه‌ی نامه‌ی شعر ارسطو آغاز شد.

در پی سیر اندیشه ناگزیر می‌بایستی بر خاور و باختر هر دو رو برد. جز آنکه در ایران‌زمین، دانش این دو بخش جهان با پندارهای دیرینه کشور آمیخته شد و از آن آموزشی به میان آمد که تاکنون پایدار است.

بنابراین فرهنگی تهیه شد دارای واژه‌های فلسفی در پهلوی و فارسی و عربی از یکسو و یونانی و انگلیسی و فرانسوی از سوی دیگر به امید آنکه پژوهندگان را پسند آید و دانشجویان را سودمند.

همچنانکه به گذشته هرگز نمی‌توان بازگشت از گذشته هرگز نمی‌توان برید. پس ناچار باید کوشید با چگونگی سخن گذشتگان آشنا شد و اصطلاحات خاوری و باختری را برابر کرد تا بر اندیشه‌کاران آینده راه آسان و آماده گردد.»

«واژه‌نامه‌ی فلسفی» (10 مگابایت) را از «اینجا» بارگیری فرمایید.

جستارهای وابسته

2+

دیدگاهی بنویسید.

رایانشانی شما پخش‌ نخواهد شد.


*