بارگیری «خودآموز كردی سورانی» چنگیز پهلوان

Sourani

 پهلوان، چنگیز (۱۳۹۲)؛ خودآموز کردی سورانی (مجموعه‌ی زبانهای حوزه‌ی تمدن ایرانی)؛ نشر فراز.

«خودآموز کردی سورانی» نوشته‌ی دکتر چنگیز پهلوان –بنیادگذار نگره‌ی حوزه‌ی تمدن ایرانی-  است که در پاییز ۱۳۹۲ چاپ شده و در مجموعه‌ی زبانهای حوزه‌ی تمدن ایرانی جا گرفته است.

این دفتر پس از «خودآموز کردی کرمانجی» که در بهار ۱۳۹۲ در دسترس دوستداران زبانهای ایرانی نهاده شد، دومین دفتر از این مجموعه به شمار می‌آید.

پهلوان در بخشی از پیشگفتار این کتاب نوشته است:

«در این کتاب هم سعی دارم خودآموزی فراهم آورم که به‌کار دوستاران زبانهای ایرانی بیاید. این کتاب نیز مانند «خودآموز کردی کرمانجی» صورتی تألیفی دارد. آموخته‌هایم را در ارتباط قرار داده‌ام با گردآورده‌هایم. هرجا هم که توانسته‌ام و ضرور دیده‌ام یادداشتهایی تنظیم کرده‌ام با خصلتی توضیحی و اغلب تطبیقی که می‌توانند در جای خود مفید افتند و دستِ‌ کم آنکه فرصتی به‌دست دهند برای سنجش بیشتر و ژرفا بخشیدن به پژوهشهای موردی.

کتاب حاضر در اساس جلد دوم مجموعه‌ی زبانهای حوزه‌ی تمدن ایرانی به‌حساب می‌آید که در همانحال بخش دوم زبانهای کردی هم شده است. یادداشتهای بسیار دارم برای دیگر زبانهای مرتبط با کردی و همچنین برخی از خصوصیات مهم گفتار و نوشتار در زبانهای کردی که پسانتر به‌ دست چاپ می‌سپرم.

اگر فرصتی به‌دست آورم دو رساله یا دو کتاب کرمانجی و سورانی را یکجا هم به چاپ و انتشار می‌سپرم. به واقعیت نشاندن این چیزها همه در ارتباط با امکانات مالی قرار می‌گیرند. با این‌همه می‌دانم که هر یک از این دو کتاب در جای خود کاربردی ویژه دارند و می‌توانند به تنهایی نیز جهت یادگیری و پژوهش به‌ کار افتند.

هم‌اکنون دوستاران زبانهای کردی در ارتباط با مقام و جایگاه کردی سورانی در قیاس با کردی کرمانجی مطالب فراوان می‌نویسند و انتشار می‌دهند. مانند برخی از محققان کردی تصورم بر این است که کردی سورانی موقعیتی برتر در اختیار دارد. نه‌تنها به سبب قدرت و جایگاه سیاسی این زبان، بل به سبب تواناییهای علمی و آموزشی آن و از این دو گذشته به علت ارتباط تنگاتنگ سورانی با زبان فارسی.

با توجه به آنچه تاکنون کرده‌ام و قصد دارم انجام دهم در این مقطع دو هدف را پی می‌گیرم. یکی توجه دادن بیشتر به مطالعه‌ی تطبیقی در حوزه‌ی زبانهای تمدن ایرانی و دو دیگر فراهم آوردن بستری نظری جهت تنظیم سیاستی فرهنگی با عنایت به جایگاه زبانهای این حوزه به قصد نیرومند ساختن دوسویه‌ی زبان‌محوری و زبانهای مرتبط با آن. تحقق این‌چنین کاری البته که فرصت بسیار می‌طلبد اما تا جایی که نیروی جسم و روان اجازه دهد این کار را تعقیب می‌کنم.

در تنظیم کتاب حاضر از چند منبع بهره‌ی فراوان برده‌ام. اکنون تنها دو منبع را ذکر می‌کنم. یکی کتاب «تاکستن» است که در نوع خود کتابی برجسته به‌شمار می‌آید و دیگری کتاب خانم «بلاو» که کوشنده‌ای است خستگی‌ناپذیر. در اقامتی کوتاه در پاریس در یکی دو جلسه در محضر علمی این خانم حضور یافتم. سرشار است از سرزندگی و دلبستگی به کردان که البته در سیاست فرهنگی فرانسویان نیز ریشه دوانیده است.

متأسفانه دیگر نتوانستم به پاریس بروم. هر مراجعه‌ای به این سفارتخانه‌های اروپایی در ایران آمیخته است با واکنش همراه با حقارت کارمندان و کارگزاران و پادوهای مبتذل این دستگاه‌ها. فرانسویان از سویی به کردخواهی خود می‌نازند و از سوی دیگر هیچ نگاه متفاوتی را برنمی‌تابند. همین تجربه را در ارتباط با سیاست افغانستانِ این کشور نیز داشته‌ام. دستگاه عریض و طویل «سه‌ان‌ار‌اس = CNRS» فرانسه به ‌جای آنکه به حوزه‌ی فرهنگ توجه دهد تبدیل شده است به مجموعه‌ای اطلاعاتی که اغلب سیاست‌اندیشی را می‌پروراند و در مواردی خدمتگذاری به دستگاه‌های خاص را ترجیح می‌دهد. همین خصوصیات را در ارتباط با انگلیسیان و حتی آلمانیان نیز مشاهده کرده‌ام چه رسد به یک کشور استعماری فروکاهیده چون هلند که به‌گونه‌ای مضحک جلوه نیز می‌فروشد. ایران بهترین جایگاه است برای مطالعات تمدنی معنادار اما مع‌الاسف پهنه‌ی علمی کشور افتاده است به‌دست مردمانی کوته‌نظر بی‌آنکه حاضر باشند زحمت بکشند و از سر اعتقاد کاری را دنبال کنند.

استفاده از منابع دیگر را نیز در طول کتاب یادآور شده‌ام. در سفری کوتاه به اربیل و سلیمانیه نیز کوشیدم منابعی تازه گرد آورم. این منابع را در کارهای دیگرم در معرض بهره‌گیری و سنجش قرار خواهم داد. مجموعه و ساختار سیاسی ایالت کردستان عراق به هر حال تولیدکننده‌ای درخور توجه و مهم به‌حساب می‌آید. حق است که ایران نه‌فقط به دانشگاه کردستان توان و نیرویی پایدار اعطاء کند، بل زمینه‌هایی علمی تدارک ببیند که قادر باشند با همکاری و حتی رقابت با دانشگاه اربیل زمینه‌هایی ماندگار به‌بار آورند و تبدیل شوند به محور اساسی پژوهشهای مرتبط با زبانهای کردی و تقویت دادوستد کردی با فارسی و از همه مهمتر نقد «نئولوژیسم» و واژه‌سازیهای بیمارگونه و بی‌فایده‌ای که جز پراکندگی و جدایی‌افکنی بازدهی به‌ بار نمی‌نشانند.»

«خودآموز كردی سورانی»، نوشته‌ی دکتر چنگیز پهلوان را از «اینجا» بارگیری فرمایید.

—————————————————

دیگر «نسکهای پارسی‌انجمن»

پارسی سره

پرتو، ابوالقاسم (۱۳۷۷)؛ واژه‌یاب (فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه)؛ سه دفتر؛ چاپ دوم. بارگیری دفتر نخست (۷۲۲ رویه) از«اینجا»، دفتر دوم (۷۴۶ رویه) از«اینجا»و دفتر سوم (۷۲۳ رویه) از«اینجا».

جلالی، تهمورس (۱۳۵۴)؛ فرهنگ پایه (واژه‌های پارسی و بیگانه زبانزد در فارسی کنونی به پارسی سره)؛ کتابخانه‌ی ابن سینا؛ چاپ نخست. بارگیری از «اینجا» (۱۳ مگابایت).

فرهنگستان زبان پارسی (۱۳۹۰)؛ واژه‌نامه پارسی سره. بارگیری از «اینجا» (۲ مگابایت).

واژه‌های نو فرهنگستان ایران (از خردادماه ۱۳۱۴ تا اسفندماه ۱۳۱۹)؛ تهران: دبیرخانه فرهنگستان. بارگیری از «اینجا» (۵ مگابایت).

 فرهنگ

افنان، سهیل محسن (۱۹۶۹)؛ واژه‌نامه‌ی فلسفی (ف‍ارس‍ی‌، ع‍رب‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ف‍ران‍س‍ه‌، پ‍ه‍ل‍وی‌، ی‍ون‍ان‍ی‌ و لات‍ی‍ن‌)؛ بیروت: دارالمشرق. بارگیری از «اینجا» (۱۰ مگابایت).

امام‌شوشتری، محمدعلی (۱۳۴۷)؛ فرهنگ واژه‌های فارسی در زبان عربی؛ تهران: انجمن آثار ملی. بارگیری از «اینجا» (۱۶ مگابایت).

حسینی مدنی تتوی، عبدالرشید پسر عبدالغفور (۱۳۳۷)؛ فرهنگ رشیدی به همراه معربات؛ دو پوشینه؛ پژوهش و ویراستاری محمد محمدلوی عباسی؛ تهران: کتابفروشی بارانی. بارگیری پوشینه‌ی نخست از «اینجا» (در ۸۲۱ رویه و کمتر از هشت مگابایت) و پوشینه‌ی دوم از «اینجا» (در ۷۹۹ رویه و کمتر از هشت مگابایت).

عمید، حسن (۱۳۸۹)؛ فرهنگ فارسی عمید. بارگیری از «اینجا» (۶ مگابایت).

خانلری (کیا)، زهرا (۱۳۴۸)؛ فرهنگ ادبیات فارسی؛ بنیاد فرهنگ ایران. بارگیری از «اینجا» (در ۸.۴ مگابایت و ۵۸۰ رویه).

مصاحب، غلامحسین و … (۱۳۸۱)؛ دایرةالمعارف فارسی؛ کتابهای جیبی. دفتر یکم، پیشگفتار و … | دفتر دوم، درآیه ا | دفتر سوم، درآیه ب | دفتر چهارم، درآیه پ | دفتر پنجم، درآیه ت | دفتر ششم، درآیه ث، ج و چ | دفتر هفتم، درآیه ح و خ | دفتر هشتم، درآیه د و ذ | دفتر نهم، درآیه ر، ز و ژ | دفتر دهم، درآیه س | دفتر یازدهم، درآیه ش | دفتر دوازدهم، درآیه ص، ض، ط و ظ | دفتر سیزدهم، درآیه ع و غ | دفتر چهاردهم، درآیه ف | دفتر پانزدهم، درآیه ق | دفتر شانزدهم، درآیه ک | دفتر هفدهم، درآیه گ | دفتر هیژدهم، درآیه ل | دفتر نوزدهم، درآیه م | دفتر بیستم، درآیه ن | دفتر بیست‌ویکم، درآیه و | دفتر بیست‌ودوم، درآیه ه و ی | دفتر بیست‌وسوم، فرهنگ واژه‌ها و ترمها

نورایی، علی (۲۰۱۳)؛ فرهنگ ریشه‌‌ی واژگان فارسی؛ بارگیری از «اینجا» (در ۲۲ مگابایت و ۸۸۴ رویه).

تاریخ زبان و دبیره‌ی پارسی

بهروز، ذبیح (۱۳۶۳)؛ خط و فرهنگ؛ چاپ دوم؛ فروهر. بارگیری از «اینجا»(۲۳۸رویه و ۴ مگابایت).

ناتل خانلری، پرویز (۱۳۶۵)؛ تاریخ زبان فارسیِ؛ سه دفتر. بارگیری دفتر نخست (۷۲۲ رویه) از «اینجا»، دفتر دوم (۷۴۶ رویه) از«اینجا»و دفتر سوم (۷۲۳ رویه) از«اینجا».

زبانها و گویشهای ایرانی

پهلوان، چنگیز (1392)؛ خودآموز كردی كرمانجی (مجموعه‌ی زبانهای حوزه‌ی تمدن ایرانی). بارگیری از «اینجا» (زیر یک مگابایت).

پهلوان، چنگیز (۱۳۹۲)؛ خودآموز کردی سورانی (مجموعه‌ی زبانهای حوزه‌ی تمدن ایرانی)؛ نشر فراز.بارگیری از «اینجا» (زیر یک مگابایت).

فرهنگستان زبان پارسی (۱۳۹۱)؛ واژه‌نامه کوچک پارسی میانه. بارگیری از «اینجا» (۴ مگابایت).

کسروی تبریزی، احمد (۱۳۲۵)؛ آذری یا زبان باستان آذربایجان. بارگیری از «اینجا» (۱ مگابایت).

برای بارگیری نسکهای دیگر یا آشنایی بیشتر با این دفترها به کتابخانه‌ی پارسی‌انجمن بنگرید.

جستارهای وابسته

 • بارگیری «خودآموز كردی كرمانجی» چنگیز پهلوانبارگیری «خودآموز كردی كرمانجی» چنگیز پهلوان «خودآموز كردی كرمانجی»، نوشته‌ی دکتر چنگیز پهلوان –بنیادگذار نگره‌ی حوزه‌ی تمدن ایرانی- است که در بهار 1392 چاپ شده و در مجموعه‌ی زبانهای حوزه‌ی تمدن ایرانی جا گرفته است.
 • خودآموزهای گوناگون زبان اوستایی و فرهنگ واژگان اوستاییِ بارتولومهخودآموزهای گوناگون زبان اوستایی و فرهنگ واژگان اوستاییِ بارتولومه آموختن زبان اوستایی که یکی از زبان‌ها و دبیره‌های کهن جهان است، نه تنها برای زبانشناسان بایایی به سزایی دارد که همواره یکی از دغدغه‌‌های ایرانشناسان، پژوهشگران و ایرانیان شیفته‌ی تاریخ و مطالعه‌ی زبان‌ها و فرهنگ و جهان‌بینی ایرانیان باستان بوده […]
 • «آموزش زبان مادری»، آری؛ «آموزش به زبان مادری»، نه«آموزش زبان مادری»، آری؛ «آموزش به زبان مادری»، نه مسعود لقمان- «آموزش زبان مادری» در کنار زبان فارسی که زبان رسمی، تمدنی و دیوانی ست، خواسته‌ای ست به حق که باید از سوی همگان پیگیری شود؛ اما «آموزش "به" زبان مادری» و حذف زبان فارسی از سامانه آموزشی برخلاف نص صریح قانون اساسی و همچنین مؤلفه‌های وحدت‌بخش ایرانیان […]
 • به «ایران پهناور فرهنگی» بیاندیشمبه «ایران پهناور فرهنگی» بیاندیشم مسعود لقمان- آنچه در پی می‌آید گزارش نشست «زبان پارسی، وضعیت کنونی و پیشینه آن در کردستان عراق» است. در این نشست، میرجلال‌الدین کزازی درباره‌ی پیوند زبان پارسی و زبان کردی گفت: «زبان شکرین و شورانگیز پارسی با زبان کردی هیچ ستیزی ندارد؛ چراکه پارسی به نواده می‌ماند و زبان کردی به نیا؛ پس چگونه نیا و نواده می‌توانند با هم سر ستیز داشته […]
 • پارسی کرمانشاهیپارسی کرمانشاهی استاد میرجلال‌الدین کزازی- اگر دانش‌ورانه و بر پایه‌ی زبان‌شناسی تاریخی به پارسی کرمانشاهی بنگریم و آن را بررسیم و بکاویم، برهان‌ها و نشانه‌هایی آشکار از دیرینگی این گویش خواهیم یافت و واژه‌ها و کاربردها و هنجارهایی زبانی را در آن به دست خواهیم آورد که ما را به روزگاران کهن در تاریخ و فرهنگ ایران باز خواهد […]
 • بزرگان تاریخ و فرهنگ ایران‌ با؛ «ایران در گذر روزگاران» در نمایشگاه کتاببزرگان تاریخ و فرهنگ ایران‌ با؛ «ایران در گذر روزگاران» در نمایشگاه کتاب «ایران در گذر روزگاران»، گفت‌وگوهای «مسعود لقمان» با «ماشاالله آجودانی، داریوش آشوری، عبدالمجید ارفعی، مرتضی ثاقب‌فر، جلال خالقی‌ مطلق، علی میرفطروس و عباس میلانی» است که برای نخستین بار از سوی نشر «شورآفرین» در بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران پخش […]
0

3 دیدگاه فرستاده شده است.

 1. درود

  خواهشمندم بخشی را به تارگاهتان بیفزایید برای پارسی یِ تاجیکی. بهتر است با پارسی همسنجی شود و ناهمسانیهای آن دو آشکار شود و برابرهای پارسی برای هر دو زبان پارسی و پارسی تاجیکی گزیده شود. وکوشش شود هر دو زبان هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند تا ناهمسانیها از میان برود و هردو زبان یکی شود. پارسی اندر افغانستان نیز فراموش نشود. یک نویسمان ویژه و استانده چه سیریلیک چه لاتینی اندر نگر گرفته شود که هر سه گونۀ پارسی اندر سه کشور با آن نوشته شود.شاید پارسی ایران بهتر از پارسی تاجیکی باشد بیگمان از نگر تلفظِ واژه ها، پارسی تاجیکی برتری دارد.(درستخوانی «یا» و «واو» مجهول)
  اگر انجمنهای جداگانه برای پالایش دیگر زبانهای ایرانی (کردی، آسی، پشتو، بلوچی) برپا شود نیک خواهد بود. زبانهای ایرانی باید از بیگانه آخشیگان پاک شوند تا به هم نزدیک شوند. سپس گامه، نزدیکی زبانهای ایرانی به زبانهای هندی است. همۀ زبانهای هندی نیز باید پالایش شوند تا این دو گروه زبانی هرچه بیشتر به هم نزدیک شوند. دیگر گروههای زبانهای آریایی (هندواروپایی) مانند: اسلاوی، بالتی، سلتی، ژرمنی، رومیایی (لاتینی)، تکزبانها (ارمنی، یونانی) نیز همه باید پالایش شوند تا همۀ زبانهای آریایی پس از سالها دور شدن ازهم بیشتر به هم نزدیک شوند.
  از بلوچیزبانان ویشانیده (دعوت) شود تا یک زبان استانده بر پایۀ زوانوارَگان (گویشها) بلوچی را هر چه زودتر برای خویش برگزینند. نیز نویسمانی استانده (سیریلیک یا لاتینی یا اوستایی) را هر چه زودتر برای نوشتن بلوچی یِ استانده فراهم کنند.
  از کردیزبانان نیز چنین ویشانیده شود.
  —–
  درود دوست گرامی
  از پیشنهادهای شما بسیار سپاسگزاریم و آنها دریافت کردیم و بررسی خواهیم کرد.
  گفتنی است که هم‌اکنون بخش سیرلیک پارسی‌انجمن در این نشانی منتشر می‌شود:
  http://www.parsianjoman.ir/cyr
  پارسی‌انجمن

  1+
 2. با درود
  بفرمایید نبی‌هایی که در بالا برای بارگیری گذاشتید آیا نویسندگان یا پخش‌کنندگانشان هلیده‌اند که به رایگان در دسترس همگان باشند؟
  دانستن این برای من بسیار بایاست چراکه همین فرهشت مایه‌ی آن شد که من از سامانه‌ی کارگزار ویندوز به سامانه‌کارگزار لینوکس بروم و دیگر آن را بکار نبرم.

  1+

دیدگاهی بنویسید.

رایانشانی شما پخش‌ نخواهد شد.


*