5 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. درود دوست گرامی. در واژه‌نامه « همرسانیدن» را که برساختهٔ داریوش آشوری است، جایگزین «هنبازیدن» کرده‌ایم. درود «پیک» را به آسانی می‌توان در معناهای تازه قرارداد کرد. شماری از سره‌گرایان باور دارند «رایاپیک» از آن رو که به «ه» پایان نپذیرفته زایایی بیشتری دارد. با این همه گزینش پارسی‌انجمن در واژه‌نامه «رایانامه» بوده‌است.

    0

دیدگاهی بنویسید.


*