«گفتاورد» برابرنهاد «بحث» است یا «نقل قول»؟

پرسش: آیا بهتر نیست گفتاورد را به معنای «بحث» بگیریم؟

گفت + آورد مثل شهر + آورد که به معنای هماوردی است. گفتاورد یعنی هماوردی بر سر یک موضوع.

پاسخ: «گفتاورد» در برابر «نقل ‌قول» واژه‌ای بیش‌و‌کم جاافتاده است. این واژه در دانش زبان‌شناسی واژه‌ای تراپیدا [=شفاف] یا روشن به شمار می‌آید. به این معنا که معنایش از روی ساخت واژگانی آن دریافته می‌شود.

گفت + آوردن = گفته‌ کَس دیگری را در میان سخن خود آوردن

که به درستی برابر واژه‌ی «نقل قول» است. در بحث همواره گفته‌های دیگران آورده نمی‌شود و چه بسا شخص بحث‌کننده تنها از سوی خود و با چم‌ورزی‌های [= استدلال‌های] خود سخن بگوید.

جستارهای وابسته

0

4 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. اما گفتاورد به معنای بحث هم آمده است. بحث جایی ست که گفتارها با هم درمی‌آمیزند و کلنجار می‌روند. پس شما باید برای بحث هم یک برابرنهاد پیشنهاد کنید.

    0
  2. با درود، اینجا سخن از دو پسوند دگرسان است. پسوند «آورد» همخانواده با کرواز «آوردن» مانند «رهاورد» و پسوند «آورد» که چَم نبرد و پیکار دارد مانند «هماورد». به باور من هم واژه «گفتاورد» برای «نقل ‌قول» واژه‌ای جاافتاده است.

    0

دیدگاهی بنویسید.


*