بن آراستن و نوشتن چیست؟

پرسش از مجید: بن به کاررفته درواژه‌های آراستن، آرایش، ویرایش، ویراستن و نوشتن چیست و به چه چم؟

پاسخ: ریشه‌ی واژگان آراستن، آرایش، ویرایش و ویراستن در زبان اوستایی و پارسی‌ باستان «راد» به معنای مرتب‌کردن است. ساخت این واژگان این چنین بوده‌است:

Aray  =  (ماده‌ساز کنون)    a+ (ریشه) Rad + (پیشوند کارواژه‌ای) a

Pati+ rad+ a = payray= piray

Wi+ rad+ a = wiray

نوشتن: Ni+ pis+ ta

A, pati, wi , ni در واژگان بالا پیشوند کارواژه‌ای هستند. همچنین ta  در واژه‌ی نوشتن از کارواژه، زاب می‌سازد. به آن در انگلیسی participle می‌گویند. Pis در نوشتن ریشه‌ی ضعیف  pais  به معنای آراستن است.

برای آگاهی بیشتر به کتاب بررسی ریشه‌شناختی فعل‌های زبان پهلوی از یدلله منصوری و ماده‌های فعل‌های فارسی دری از محسن ابوالقاسمی بنگرید.

 

جستارهای وابسته

0

1 دیدگاه فرستاده شده است.

دیدگاهی بنویسید.


*