گلها فروشی نیست یا گلها فروشی نیستند؟

«گلها فروشی نیست» یا «گلها فروشی نیستند»؟ کدام درست‌ است؟

دکتر محمد حیدری ملایری در گفتار زیر به پرسشِ «همخوانی کارواژه[=فعل] با کنا[=فاعل] یا کرده[=مفعول]»* با آوردن نمونه‌هایی از نوشته‌های کهن و امروزین پارسی به روشنی پاسخ گفته‌ است.

 

 

* «کنا» به چِم[=معنی] فاعل و «کرده» به چم مفعول از واژه‌هایی‌اند که پورسینا از آنها بهره برده است. (نک. الهیات دانشنامه‌ی علائی؛ محمد معین، چ ۲، ۱۳۸۳، رویه‌های ۶۹ و ۷۳)

 

جستارهای وابسته

2 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. درود . به جای “فالور” میتوان گفت “پی گیر” و به جای “فالوینگ” می توان “پی گرفت” را به کار برد(در اینستاگرام)

  2. چرا نمی‌توان توژ(فیلم) ها را بارگیری کرد؟

    آن را باید از تارنمای مادر که یوتیوب باشد بارگیرید.
    پارسی‌انجمن

دیدگاهی بنویسید.


*