گلها فروشی نیست یا گلها فروشی نیستند؟

«گلها فروشی نیست» یا «گلها فروشی نیستند»؟ کدام درست‌ است؟

دکتر محمد حیدری ملایری در گفتار زیر به پرسشِ «همخوانی کارواژه[=فعل] با کنا[=فاعل] یا کرده[=مفعول]»* با آوردن نمونه‌هایی از نوشته‌های کهن و امروزین پارسی به روشنی پاسخ گفته‌ است.

 

 

* «کنا» به چِم[=معنی] فاعل و «کرده» به چم مفعول از واژه‌هایی‌اند که پورسینا از آنها بهره برده است. (نک. الهیات دانشنامه‌ی علائی؛ محمد معین، چ ۲، ۱۳۸۳، رویه‌های ۶۹ و ۷۳)

 

جستارهای وابسته

13+

2 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. چرا نمی‌توان توژ(فیلم) ها را بارگیری کرد؟

    آن را باید از تارنمای مادر که یوتیوب باشد بارگیرید.
    پارسی‌انجمن

    0

دیدگاهی بنویسید.


*