نامه‌ی سرگشاده‌ی پارسی‌انجمن به شهردار تهران

به: سرور دکتر نجفی – شهردار ارجمند کلانشهر تهران

از:  کارگروه پایش پارسی‌انجمن

نهاده: درخواست کاربرد واژه‌های پارسی به جای واژه‌های بیگانه

با درود و ارج

همان گونه که آگاهی دارید، شهروندان و دولتمردان هر کشور تا آنجا که می‌توانند در راستای پشتیبانی و پاسداری از زبان ملی کشور خود می‌کوشند. در میهن گرامی ما نیز افزون بر کوششهای همیشگی و بی‌دریغ نویسندگان و سرایندگان و ادب‌دانان نهادی به نام فرهنگستان، به‌گونه‌ای ویژه، به کار واژه‌گزینی و برابریابی برای واژه‌های بیگانه می‌پردازد.

چونان‌که شهردار فرهیخته می‌دانند، واژه‌های برگزیده‌ای که فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پارسی‌انجمن و شماری از زبان‌شناسان و واژه‌شناسان پیش می‌نهند برای آنکه کاربردی همگانی یابند به پشتیبانی نهادهایی همچون شهرداری -که همه‌ی شهروندان نوشته‌ها و آموزه‌های آن را در هر کوی و کوچه و خیابان می‌بینند-، صداوسیما و دیگر سازمانها و نهادها نیازمندند؛ تا جایی که در نبود این یاری و همراهی کارِ به بار نشستن نوواژه‌های پارسی بسیار سخت‌تر خواهد بود.

از این روی، در راستای پاسداری و پالایش زبان پارسی و فرهنگ ایران‌زمین، از شهردار ارجمند پایتخت خواهشمندیم دستور فرمایند در نوشته‌ها، آگهیها، برنماها و آگهی‌نماهای کوچک و بزرگ در هر گوشه از شهر، به جای واژه‌های بیگانه، واژه‌های پارسی را به کار برند. پیشاپیش، از پُرنگری و همکاری آن جایگاه گرانمایه، همچنین از کوشش ارزنده‌ی کارکنان گرامی شهرداری پایتخت سپاسگزاریم.

در زیر شماری از برابرهای پارسی واژه‌های پُربَسامد بیگانه آورده شده است:

واژه‌ی بیگانه

واژه‌ی پارسی واژه‌ی بیگانه واژه‌ی پارسی واژه‌ی بیگانه واژه‌ی پارسی
اطلاعیه آگهی عبور گذر کافی‌شاپ نوشکده

قهوه‌سرا*

بنر برنوشته*۱

برنما*۲

عابر رهگذر رستوران خورکده

غذاخوری*

بیلبورد آگهی‌نما* معبر گذرگاه بصیرت بینش
کارواش خودروشویی* عبور و مرور رفت‌وآمد عزا سوگ
کنگره همایش* میادین میدانها عزادار سوگوار
تیم دسته تحقیق پژوهش عزاداری سوگواری
اتوبان بزرگراه* محقق پژوهشگر؛ پژوهنده قرائتخانه خوانشگاه
خروجی برون‌رو کاندیدا نامزد* انتخابات گزیدمان؛ گزینمان
استادیوم ورزشگاه* کاندیداتوری نامزدی مصرف گسارش
انتقال ترابرد ورکشاپ کارگاه آموزشی* مصرف اضافی بیش‌گساری
منتقل ترابرده کنترل واپایش* فول‌تایم پیوسته‌کار

تمام‌وقت*

نامنقول ترابردناپذیر مانیتور پایشگر*

نمایشگر

فستیوال جشنواره*
کمپین کارزار؛ پویش فیلتر پالایه سابقه پیشینه
تور گشت* تکنولوژی فناوری* بورس بهابازار*
توریست گردشگر* صنعت ساختاوری وبسایت تارنما؛ تارسیت

وبگاه*

توریسم گردشگری* ترقی پیشرفت ایمیل رایانامه
لوگو نشان‌واره* تنزل پسرفت آدرس ایمیل رایانشانی
مارک نشان کمیته کارگروه* عضو هموند
برند بازرنام

نمانام*

لینک تارپیوند عضویت هموندی

کپی

رونوشت

روگرفت*

محیط زیست زیستگاه، زیست‌بوم حق عضویت

هموندانه

* نشانگرِ واژه‌های مصوب فرهنگستان سوم (فرهنگستان کنونی) است.

۱. هدارش/ تعریف فرهنگستان از واژه‌ی «برنوشته»: پارچه‌ای بلند که بر آن نوشته‌ای درج شده است و آن را از دو سو به دست گیرند یا در جایی نصب کنند.

۲. هدارش/ تعریف فرهنگستان از واژه‌ی «برنما»: نوعی آگهی که معمولا به صورت مستطیل ثابتی در جاهای معینی از صفحه‌ی وب نمایان می‌شود.

 

نویسنده‌: ارشک امیری‌ توسّلی

 

جستارهای وابسته

 • ۲. چند واژه در پیوند با رایانه (۲)۲. چند واژه در پیوند با رایانه (۲)  
 • واژگان اقتصادی (انگلیسی-عربی-فارسی)واژگان اقتصادی (انگلیسی-عربی-فارسی) «واژگان اقتصادی (انگلیسی-عربی-فارسی)» در 174 رویه به خامه‌ی دانشمند فرزانه دکتر حسین وحیدی نوشته شده است. این دفتر را «انتشارات تهران» در سال 1375 با همکاری ماهنامه‌ی چیستا در 2000 نسخه چاپ کرده که برای همه‌ی آنانی که با اقتصاد سروکار دارند، چونان ابزار دست […]
 • واژه‌شناسی: جهنم و دوزخواژه‌شناسی: جهنم و دوزخ شهربراز- در زبان پارسی برای واژه‌ی عربی «جهنم»، برابرِ «دوزخ» به کار می‌رود؛ اما از نگرِ باوری، این دو واژه بسیار از هم دورند. از این رو نخست به ریشه‌شناسی آن دو می‌پردازم و سپس به برخی باورهای در پیوند با آنها اشاره […]
 • بارگیری رایگان «فرهنگ ریشه‌های هندواروپایی زبان فارسی»بارگیری رایگان «فرهنگ ریشه‌های هندواروپایی زبان فارسی» آماج این کتاب نشان دادن ریشه‌های هندواروپایی واژه‌های پارسی ناب است. نویسنده (منوچهر آریان‌پور کاشانی) در بیشتر فِتادها [= موارد] کوشیده است تا از راه پارسی به پهلوی و سپس اوستایی و پارسی باستان و در فرجام به ریشه‌های هندواروپایی واژه برسد. […]
 • ‌نامه‌ای سرگشاده به فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌نامه‌ای سرگشاده به فرهنگستان زبان و ادب فارسی محمدرضا خسروی: فرهنگستان زبان فارسی که می‌باید پاسدار بیدار مرزهای زبان پارسی باشد راست به سربازی می‌ماند که در سنگرش خفته باشد. با نگاه به نامه فرهنگستان می‌گویم و از گفته برون می‌آیم که از فرهنگستان پیداست که نویسندگان و کارداران آن یکسره با درد جانکاه زبان بیگانه‌اند، آنان که می‌باید به درمان این درد می‌پرداختند، نمک‌پاش دل ریش آن […]
 • نامه‌ی سرگشاده‌ی پارسی‌انجمن به سررشته‌دارانِ تاجیکستاننامه‌ی سرگشاده‌ی پارسی‌انجمن به سررشته‌دارانِ تاجیکستان می‌دانیم که سده‌ی بیستم سده‌‌ای بسیار تلخ و دردناک برای زبانِ پارسی در آسیای میانه یا فرارودان بود. در این سده، زبانِ پارسی در تاجیکستان ضربه‌هایی بسیار سخت خورد، آسیبهایی بسیار دید، و سست و ناتوان گردید. اکنون، در زمانِ فرخنده‌ی استقلال، امید است که آنچه زبانِ ما در سده‌ی بیستم از کف داد در سده‌ی بیست‌ویکم دوباره به دست آورد […]
0

3 دیدگاه فرستاده شده است.

 1. با سپاس از همه دوستداران زبان شیرین پارسی
  آنچه می بینیم این است که ناباورانه به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه دوستان از واژه های بیگانه سود میبرند
  برخی ایرانیان دور از میهن از واژه های انگلیسی و برخی دوستان درون مرز از واژه های تازی
  استادان دانشگاه از واژه های دانشی یونانی یا انگلیسی
  چرا؟
  دلیل چیست؟
  شاید می پندارند از توده مردم باسواد ترند
  یا شاید ویژه ترند
  نه این نادرست است
  نزدیک ۵ سال است که در برون مرز زندگی میکنم
  این را دوست دارم چرا که دانشم از نیاکانم بیشتر می شوم
  زبانم را بهتر میفهمم
  درک می کنم گنجی دارم باقیمانده از بیش از ۲۵ سده
  هستند کشورانی که برای به دست آوردن ذره ای تاریخ کرور کرور هزینه میکنند
  ما کجاییم؟
  آیا به آن کمک می کنیم؟
  آیا میهن را چون مادرمان دوست می داریم؟
  یانه برایمان سر به سر است و سودایی نداریم چون سوداهایی روزمرگی
  اگر بزرگمردانی چون رودکی وفردوسی ویعقوب و لیث صفاری نبودند اکنون نه تنها به پارسی سخن نمی گفتیم بلکه نمی دانستیم پارسی چیست
  باید آنرا در پیشینه شناسی(تاریخ) می جستیم و به سان کشور های دیگر تازی سخن می گفتیم
  حال مشکل چه بود؟
  مشکل آن بود که پیشینه مان را فقط تا چندی قبل می دانستیم
  می پنداشتیم پیش از چیزی نبوده است
  نمی دانستیم مردمی که دو هزار سال پیش در میهن ما بوده اند به همان زبانی سخن میگفته اند که ما سخن میگوییم
  آری زبان نشانه فرنگ است
  زبان فقط واژه نیست، پیشینه است وهمه هویت ماست
  سخن بسیار است…..

  3+
 2. ۱۶th September 2017
  behter bod ke waje haa-ye latin ra ba dabere-ye Latin haem mi naweshtid, hamcho :restaurant , festival , web-site =tar-gah , tour , work shop ,stadium , cafe-shop monitor , e-mail … . chand bar naweshtam : tar-gah behter wa dorost-ter ast az tar-nema. be gosh shama gaep fero ne mi rawad.

  0

دیدگاهی بنویسید.


*