Pārsīg Language چاپ شد

Asha, Raham. Pārsīg Language (The so-called Pahlavi) Parts of Speech, Word Formation, and Phonology. First published. Tehran: Sade, 2017. ISBN: 978-600-98270-1-5

زبانِ پارسیگ یا زبانِ پهلوی نوشته‌یِ رَهام اشه در سه بخشِ دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی برای نخستین‌بار در ۵۰۱ رویه به زبانِ انگلیسی چاپ شد.

این نبیگ[=کتاب] که Pārsīg Language نام دارد برای هر کسی که می‌خواهد زبانِ پارسیگ را به خوبی یاد بگیرد یا با واژه‌سازی به گونه‌یِ دانشی در این زبان آشنا شود یا آن را با دیگر زبانهایِ ایرانی بسنجد و واژه‌هایِ پارسیگ را ریشه‌شناسانه بررسد یا واج‌شناسی این زبان را فراگیرد کارآمد است.

اشه نمونه‌هایِ این نبیگ را از بیش از یکسد نوشته‌یِ پارسیگ (هر نوشته‌یِ پارسیگی که تا کنون به دست ما رسیده) برگزیده است.

گفتنی است، گردانشِ پارسی این نبیگ هم با نامِ «زبانِ پارسیگ» با گردانشِ مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان در دسترس پژوهندگان، دانشجویان و دوستداران فرهنگ و زبانهایِ ایرانی نهاده خواهد شد.

Pārsīg Language را «کتابِ سده» (دورآوا: ۶۶۸۶۲۱۴۳-۰۲۱، همراه: ۰۹۱۲۲۴۷۲۸۳۸) چاپخش کرده است.

 

جستارهای وابسته

 • «زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» چاپ شد«زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» چاپ شد «زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» نوشته‌ی رَهام اشه و گردانشِ مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان به پارسیِ سره چاپ شد.
 • چاپ نبیگی از فرزانه‌ی ایران باستان برای نخستین‌بارچاپ نبیگی از فرزانه‌ی ایران باستان برای نخستین‌بار «گویایی ارستو» از پاول پارسی ـ فرزانه‌[=فیلسوف] و گویایی‌دان[=منطق‌دان] ایران باستان و استاد فرزانگی[=فلسفه‌ی] خسرو انوشیروان ساسانی ـ برای نخستین‌بار با گردانش بزرگمهر لقمان چاپ شد. نبیگ[=کتاب] «گویایی ارستو» دربردارنده‌ی سه گفتار از پاول پارسی (گفتار اندر گویایی ارستو، روشنایی‌نامه‌ای بر اندر پیرامونِ گزارش ارستو و پیش‌درآمدی بر […]
 • پارسی‌گویانِ باستان زبانِ خویش را چه می‌نامیدند؟پارسی‌گویانِ باستان زبانِ خویش را چه می‌نامیدند؟ بزرگمهر لقمان: امروزه، بیشتر، زبانِ پارسیِ روزگارِ هخامنشیان را «پارسیِ باستان» و روزگارِ پس از آن تا فروافتادنِ ساسانیان را «پهلوی» نامند، لیک پارسی‌گویانِ باستان، خود، زبانِ خویش را چنین […]
 • Pārsīg Language نامزدِ کتابِ سال شدPārsīg Language نامزدِ کتابِ سال شد زبانِ پارسیگ (پهلوی) نوشته‌ی رَهام اشه به زبانِ انگلیسی که سالِ گذشته برای نخستین‌بار در ایران به چاپ رسید نامزدِ کتابِ سالِ‌ ایران شده است.
 • چاپِ یک نوشته‌یِ نویافته به زبانِ پارسیگچاپِ یک نوشته‌یِ نویافته به زبانِ پارسیگ یک نوشته‌یِ نویافته به زبانِ پارسیگ (پهلوی) با آوانویسیِ رَهام اشه بازچاپ شد. این نوشته‌یِ نویافته «ویرازگان» نام دارد که درباره‌یِ ایورزِ[=سفر] مُغی به نامِ «ویراز» به بهشت و دوزخ است. «ویرازگان» دگرسان از «ارداویراف‌نامه» یا «ارداویرازنامه»یِ شناخته‌شده است و تنها رونوشتِ آن در بنیادِ کاما در هندوستان نگهداری […]
 • ایران و ایرانشهرایران و ایرانشهر رهام اشه، گردانشِ مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان: واژه‌ی پارسیگِ ērān (ایران) به چمِ «آریاییان» است، و ērānšahr (ایرانشهر) نامِ شاهنشاهیِ ایران بود به روزگارِ ساسانیان.

1 دیدگاه فرستاده شده است.

 1. درود بر گردانندگان پارسی‌انجمن.
  آیا می‌شود بیشتر از این مهربان رهام اشه برای ما بنویسید؟ و این نسک زبان پهلوی را چگونه می‌شود تهیه کرد؟ … زبان مادری من زبان پارسی میانه (پهلوی) است و دوست دارم که بیشتر بدانم. من آدم باسوادی نیستم و تنها داشته من این زبان مادریم است و امیدوارم که این نسک بتواند چیزهای تازه‌ای به من یاد بدهد. در پایان دست مریزاد به همه شما گفته و تندرستی و بهزیستی شما را خواهانم. دوستدار شما سیامک.

  درود سیامک گرامی.
  برای آشنایی با کارهایِ رهام اشه به تارنمایِ ایشان درنگرید: http://www.rahamasha.net
  Pārsīg Language را هم می‌توانید از «کتابِ سده» (دورآوا: ۶۶۸۶۲۱۴۳-۰۲۱، همراه: ۰۹۱۲۲۴۷۲۸۳۸) یا کتابفروشیهایی همچون توس، طهوری و… خریداری کنید.
  پارسی‌انجمن.

دیدگاهی بنویسید.


*