«زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» چاپ شد

پارسی‌انجمن: «زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» نوشته‌ی رَهام اشه و گردانشِ مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان به پارسیِ سره چاپ شد.

نویسنده خودِ زبانِ پارسیگ را پایه‌ی کارِ خویش نهاده، بدان چونان زبانی زنده و پویا درنگریسته، سرچشمه‌ها را باریک‌بینانه و سنجشگرانه بررسیده و نمونه‌هایی بسیار از کم‌وبیش همه‌ی نوشته‌های پارسیگ فرادستِ آموزنده گذارده است.

برپایه‌ی این کار، هر کس خواهد توانست دستورِ پارسیگ را به نیکی آموزد؛ با واژه‌سازی اندر این زبان آشنا شود؛ پارسیگ را با دیگر زبانهای ایرانی سنجد؛ بیش از چهار هزار واژه‌ی پارسیگ را ریشه‌شناسانه بررسد؛ و واج‌شناسیِ این زبان را نیز فراگیرد.

گفتنی است که زبانِ پارسیگ، پس از «گویاییِ ارستو» از پاول پارسی (فیلسوفِ ایرانِ باستان) و «دیباچه‌ای بر فلسفه‌ی تاریخِ ایران»، سومین نامه از گردآوردِ «خردنامگ» است.

چاپِ نخستِ زبانِ پارسیگ را «کتابِ سده» (دورآوا: ۶۶۸۶۲۱۴۳-۰۲۱، همراه: ۰۹۱۲۲۴۷۲۸۳۸) در ۶۲۸ رویه، با پوشینه‌ی سخت در دسترسِ استادان، پژوهندگان، دانشجویان و دوستدارانِ فرهنگ و زبانهای ایرانی نهاده است.

نبیگ‌شناخت: رهامِ اشه، زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی، پارسی از مریمِ تاج‌بخش و بزرگمهرِ لقمان، خردنامگ ۳، چاپِ نخست، کتابِ سده، زمستانِ ۱۳۹۷، شابک: ۴-۲۱-۸۹۶۸-۶۰۰-۹۷۸.

***

گفتنی است که «زبانِ پارسیگ (پهلوی)» را می‌توانید از «این جای» خریداری کنید.

 

جستارهای وابسته

 • اندر بایستگیِ پارسیگ‌‌آگاهیاندر بایستگیِ پارسیگ‌‌آگاهی مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان: زبانِ «پارسی» دنباله‌ی زبانِ «پارسیگ» (پهلوی) و آن نیز دنباله‌ی زبانِ «پارسه» (پارسیِ باستان) است. زین‌رو، پارسی‌شناسی بی پارسیگ‌شناسی شدنی نباشد. با پارسیگ‌‌‌آگاهی است که به شناختی ژرف از پارسی توان دست یازیدن. چه نه تنها از چشمِ پارسیگ به پارسی نگریستن نگریستن به جان و جهانِ خویش با چشمانِ خویشتن است که […]
 • «دیباچه‌ای بر فلسفه‌ی تاریخِ ایران» چاپ شد«دیباچه‌ای بر فلسفه‌ی تاریخِ ایران» چاپ شد «دیباچه‌ای بر فلسفه‌ی تاریخِ ایران» نوشته‌ی زنده‌یاد ارسلان پوریا ـ فیلسوف، نمایشنامه‌نویس و سراینده‌ی ایرانی ـ به کوششِ بزرگمهر لقمان برای نخستین‌بار چاپ شد. پوریا در این نبیگ شیوه‌ی نگرشِ فلسفی به تاریخِ ایران را برنهاده و تاریخ را از پایگاهِ یک «گزارشِ رویداد» به پایگاهِ یک «دانشِ سنجشگرانه» برکشیده […]
 • چاپِ نبیگی از فرزانه‌ی ایرانِ باستان برای نخستین‌بارچاپِ نبیگی از فرزانه‌ی ایرانِ باستان برای نخستین‌بار «گویایی ارستو» از پاول پارسی ـ فرزانه‌[=فیلسوف] و گویایی‌دان[=منطق‌دان] ایران باستان و استاد فرزانگی[=فلسفه‌ی] خسرو انوشیروان ساسانی ـ برای نخستین‌بار با گردانش بزرگمهر لقمان چاپ شد. نبیگ[=کتاب] «گویایی ارستو» دربردارنده‌ی سه گفتار از پاول پارسی (گفتار اندر گویایی ارستو، روشنایی‌نامه‌ای بر اندر پیرامونِ گزارش ارستو و پیش‌درآمدی بر […]
 • «زبانِ پارسیگ» گردانشِ مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان و «اوستا»ی رهام اشه نامزدِ «کتابِ سال» شدند«زبانِ پارسیگ» گردانشِ مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان و «اوستا»ی رهام اشه نامزدِ «کتابِ سال» شدند «زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» نوشته‌ی رَهام اشه با گردانشِ مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان، و «اوستا» (Avesta; A Grammatical Précis) نوشته‌ی رهام اشه به زبانِ انگلیسی، نامزدِ «کتابِ سالِ» ایران در سالِ ۱۳۹۸ در زمینه‌ی زبانهای باستانی […]
 • «جاماسپی» چاپ شد«جاماسپی» چاپ شد پارسی‌انجمن: نیاز بود که روزی «جاماسپی» به پارسی درآید و اینک این نیاز برآورده شده است: «جاماسپی» (گزارشِ پارسیگِ (پهلویِ) یادگارِ جاماسپ/ جاماسپ‌نامه)، یادگاری بازمانده از هزاره‌ها، با گردانش و گزارشِ «بزرگمهر لقمان»، به پارسیِ سره، برایِ نخستین بار، چاپ […]
 • چاپِ یک نوشته‌ی نویافته به زبانِ پارسیگچاپِ یک نوشته‌ی نویافته به زبانِ پارسیگ یک نوشته‌ی نویافته به زبانِ پارسیگ (پهلوی) با آوانویسیِ رَهام اشه بازچاپ شد. این نوشته‌ی نویافته «ویرازگان» نام دارد که درباره‌ی ایورزِ[=سفرِ] مُغی به نامِ «ویراز» به بهشت و دوزخ است. «ویرازگان» دگرسان از «ارداویراف‌نامه» یا «ارداویرازنامه»ی شناخته‌شده است و تنها رونوشتِ آن در بنیادِ کاما در هندوستان نگهداری […]

7 دیدگاه فرستاده شده است.

 1. بسیار عالی. آیا میشه جایی آنلاین این کتاب رو خریداری کرد؟

  درود امیدِ گرامی.
  این را باید از «کتابِ سده» جویا شوید: دورآوا: ۶۶۸۶۲۱۴۳-۰۲۱، همراه: ۰۹۱۲۲۴۷۲۸۳۸
  پارسی‌انجمن.

 2. برپایه‌ی این کار، هر کس خواهد توانست دستورِ پارسیگ را به نیکی آموزد؛ با واژه‌سازی اندر این زبان آشنا شود؛ پارسیگ را با دیگر زبانهای ایرانی سنجد؛ بیش از چهار هزار واژه‌ی پارسیگ را ریشه‌شناسانه بررسد؛ و واج‌شناسیِ این زبان را نیز فراگیرد.

  نباید «بیاموزد» و «بسنجد» باشد؟


  درود بابکِ گرامی.
  نه چنین نیست، چه، در این سخن، کارواژه‌های «آموزد»، «شود»، «سنجد»، «بررسد» و «فراگیرد» «کنونِ گزارشی»‌ (مضارعِ اخباری) اند و کاربردی دیگرسان با کارواژه‌های «بیاموزد»، «بشود»، «بسنجد» و … دارند که «کنونِ گمانی‌» (مضارعِ التزامی) اند.
  پارسی‌انجمن.

 3. در چه شمارگانی چاپ شده است؟

  درود مجیدِ گرامی.
  این را باید از «کتابِ سده» جویا شوید: دورآوا: ۶۶۸۶۲۱۴۳-۰۲۱، همراه: ۰۹۱۲۲۴۷۲۸۳۸
  پارسی‌انجمن.

 4. با درود و سپاس از پاسخ شما دانشمندان زبان پارسی
  پیشنهاد دارم که برای رونق گرفتن هر چه بیشتر واژگان پارسی پهلوی در میان همه مردم، با پشتیبانی نگارندگان نیبیگ “زبان پارسیگ (پهلوی)” در بخشی از تارنمای خود، به پراکندن واژگان پارسی در میان مردمان پارسی زبان کشور و ایرانشهریان ارجمند دیگرو دسترسی بیشتر مردم به فرهنگ زبان خود یاری فرمایید. اگرچه هر کوششی که همزبانان در راستای بزرگداشت و بورزیتن زبان پارسیگ انجام دهند، به راستی مایه دلگرمی و شایسته سپاسگزاری است، با این همه، بایسته و شایسته است که به این راستی بپردازم که در زبان پارسیگ بسیاری از واژگان اَوَرداگیها (مستقیماً)با چیم (معنی) پیوستگی ندارند و از این رو کار شاید پیچیده تر باشد. برای نمونه لالیتن به چیم جُنباندن است و لال دارای چیم ناتوان از گویش است، چون به جای گفتن، بیشتر با جنباندن دست چیم دلخواه خود را می رساند.
  تندرستی و پیروزی شما سروران گرامی را پیوسته آرزومندم، سپاسدارتان، بابک

 5. درود
  اگر مى توانید ، این را در این تارنما بگزارید تا کسانیکه در برون مرز زندگى میکنند هم بتوانند آن را بخوانند.
  پیروز و بهروز باشید

دیدگاهی بنویسید.


*