ساختارشناسی فعل‌های فارسی

«ساختارشناسی فعل­‌های فارسی» پژوهش دکتر محسن حافظیان است که به سه زبان فرانسه، فارسی و انگلیسی از سوی ناشران زیر چاپ شده است:

– انتشارات l’Harmattan (پاریس، به زبان فرانسه، ۲۰۰۱)، به نام Les verbes persans, Morphologie et Conjugaisons

– نشر گل آفتاب (ایران، به زبان فارسی، ۱۳۸۳)، به نام «ساختارشناسی و شکل‌های تصریفی فعل‌های فارسی»

– انتشارات Multissage  (کانادا، به زبان انگلیسی، ۲۰۰۹)، به نام Persian Verbs, Morphology and Conjugations

حافظیان از نوشتن این کتاب، هدف‌های زیر را دنبال کرده است:

– شناساندن فهرست کم و بیش کاملی از فعل‌هایی که در فرهنگ‌های زبان فارسی آورده شده‌اند. فعل‌هایی که در این فهرست آمده‌اند به سطح‌های گوناگون زبان و به ناحیه‌های گوناگون فارسی‌زبانان تعلق دارند. با این همه، بیشتر فعل‌های نمایه‌های کتاب، گزیده‌ای از فعل‌های پربسامد فارسی در ایران امروز است.

– شناساندن یک الگوی ساختاری فراگیر برای فعل‌های فارسی. ساختارشناسی فعل‌های ساده، محور تمامی بررسی‌های بوده است. فعل‌های ساده‌ی یادشده می‌توانند پایه‌ی فعل‌های مشتق یا ترکیبی باشند.

– کمک به حل دشواری‌هایی که در کاربرد فعل‌های فارسی روی می‌نمایند.

– شناساندن مختصر بافت جمله‌هایی که شکل تصریفی فعل‌ها در آن به کار می‌روند. با این همه، بحث‌های مربوط به بافت جمله‌ها تنها در حدی آورده شده‌اند که شکل تصریفی فعل را بتوان در آن نشان داد.

بخش‌های گوناگون این کتاب نیز چنین‌اند:

– ساختارشناسی فعل‌های فارسی

– دستور مختصر زبان فارسی (در حوزه‌ی فعل‌ها)

– نمایه‌های صرف فعل‌ها (ساده، پیشوندی و ترکیبی)

– فهرست فعل‌های فارسی با ترجمه‌ انگلیسی و فرانسه‌ی  آن‌ها (در چاپ‌های فرانسه و انگلیسی)

در کتاب‌های ارزشمند و رایج دستور زبان فارسی، آنجا که مربوط فعل‌­های فارسی می‌شود، می‌بینیم که معمولا فعل‌های زبان فارسی، بنا به دگرگونی بن‌های آن‌ها، به دو دسته‌ی «فعل‌های منظم» و «فعل‌های نامنظم» بخش شده­اند. به گفته‌ی نویسنده این بخش‌­بندی دقیق‌تر و آموزشی‌­تر خواهد بود اگر بنیان آن را بر دگرگونی  ساختاری از نگاه ریخت­‌شناسی (Morphologie ) و نویسه­‌شناسی (Graphémologie) فعل­‌ها و بن‌­های آن‌ها بگذاریم.

با این رویکرد و با بررسی فعل‌های فارسی به آسانی دیده می‌شود که همه‌ی فعل‌های فارسی را می‌توان در سه گروه جای داد؛ سه گروهی که با ساختارهای روشنی از یکدیگر جدا شده­اند. در این بررسی، نشانه‌ی مصدری وند  َند است. روند شناسایی این سه گروه به شرح زیرند:

گروه آ که بن۲ آن‌ها نتیجه‌ی حذف چند نویسه از بن۱ است:

آوردن: بن۱. آورد، بن۲. آور.

گروه ب که بن۲ آن‌ها نتیجه‌ی تبدیل چند نویسه‌ی پایانی بن۱ به گروه نویسه‌ای دیگر است:

زدن: بن۱. زد، بن۲. زن.

گشتَن: بن ۱. گشت، بن ۲ . گرد

گروه ج که بن۲ آن‌ها نخست با حذف و سپس تبدیل گروه نویسه‌های پایانی بن۱ به دست می‌آید:

مُردن: بن۱.مُرد، بن۲. میر

اندودَن: بن ۱. اندود، بن ۲. اندا (ی)

تنها فعلی که بن ۲ آن از تبدیل تمامی نویسه‌های بن ۱ به دست می آید،  فعل دیدن است:

دیدن: بن ۱. دید، بن ۲. بین

این کتاب با فهرستی از ۵۸۶ فعل و ۸۵ نمایه (از فعل‌های ساده و پیشوندی و ترکیبی) برای همه‌ی دانش‌آموزان و دانشجویان زبان فارسی سودمند و کارگشاست و می‌تواند به ما در دریافت و درک بهتر زبان رسمی و ملی‌مان دید بهتری بدهد و گره‌هایی از کارهای آموزشی بگشاید.

از «اینجا»، «اینجا» و «اینجا» می‌توانید نمونه‌هایی از بخش‌های «ساختارشناسی فعل­‌های فارسی» را ببینید.

«ساختارشناسی فعل‌های فارسی» را از «اینجا» بارگیرید.

جستارهای وابسته

  • بارگیریِ «ساختارهای وندیِ مشتقهای فعلی»ِ حافظیانبارگیریِ «ساختارهای وندیِ مشتقهای فعلی»ِ حافظیان پارسی‌انجمن: محسنِ حافظیان، نویسنده‌ی «ساختارهای وندیِ مشتقهای فعلی»، دانش‌آموخته‌ی دکترای زبان‌شناسی از دانشگاهِ سوربنِ پاریس است. حافظیان خود در پیشگفتار درباره‌ی این کار چنین نوشته است: «از تواناییهای واژگان‌سازیِ زبانِ پارسی بسیار شنیده و خوانده‌ایم. در نوشته‌ای که پیشِ روی دارید، کوشیده‌ام تواناییهای زبانِ پارسی را در لایه‌ای از […]
  • بارگیریِ «ساختارشناسی و شکلهای تصریفیِ فعلهای فارسی»ِ حافظیانبارگیریِ «ساختارشناسی و شکلهای تصریفیِ فعلهای فارسی»ِ حافظیان حافظیان در این نِبیگ (کتاب) فهرستی از کارواژه‌های (افعال) پربسامدِ پارسی را که در فرهنگها آورده شده‌اند شناسانده و الگوی ساختاریِ فراگیری برایِ کارواژه‌های پارسی به دست داده است. بر این پایه، گره از برخی از دشواریهایی که در کاربردِ کارواژه‌های پارسی رو می‌نمایند گشوده شده و همچنین چگونگیِ گردانشِ کارواژه‌ها (تصریفِ افعال) در سخن، به […]
  • بارگیریِ «Persian Verbs» حافظیانبارگیریِ «Persian Verbs» حافظیان پارسی‌انجمن: «Persian Verbs, morphology and conjugations» نوشته‌ی دکتر محسن حافظیان است. حافظیان در این نبیگ(کتاب)، با فهرستی از ۵۸۶ کارواژه(فعل) و ۸۵ نمایه (از کارواژه‌های ساده و پیشوندی و آمیخته(ترکیبی))، کوشیده است تا فهرستی از کارواژه‌های پارسی را فراهم و ساختارِ آنها را بررسی کند و بشناساند. این نبیگ برای همه‌ی دانش‌آموزان و […]
  • نقد «دستور زبان فارسی معاصر»، ژیلبر لازارنقد «دستور زبان فارسی معاصر»، ژیلبر لازار یوسف امیری، دکتر محسن حافظیان- در نوشتۀ پیش رو، محتوای کتاب «دستور زبان فارسی معاصر» را در چهار بخش بررسی کرده‌‏ایم؛ گردآیۀ زبانی، دستور زبان، گروه‌‏های دستوری و تفسیر نادرست داده‌‏های زبانی این چهار بخش را تشکیل می‌‏دهند. مبنای نقد ما از کتاب یادشده، به تناوب ویراست دوم کتاب به زبان فرانسه (٢٠٠۶ م.) و برگردان فارسی کتاب بوده است و اگر […]
  • ساختارهای وندی مشتق‌های فعلیساختارهای وندی مشتق‌های فعلی در «ساختارهای وندی مشتق‌های فعلی»، نوشته‌ی «دکتر محسن حافظیان»، ساختارها، گونه‌های وندی و بسامد این وندها را در واژگانی که از فعل‌های ساده‌ی فارسی به دست آمده‌اند، بررسی شده‌اند. گردآیه‌ی این کتاب شامل فعل‌های ساده‌ی زبان فارسی به همراه واژگان ساخته شده بر اساس آن‌هاست که از «لغتنامه‌ی دهخدا» برگرفته شده‌اند. […]
  • زبان دیوزدگیزبان دیوزدگی دکتر محسن حافظیان- داریوش آشوری، نویسندۀ «زبان باز»، از «واپس‌ماندگی زبان فارسی»، از «زبان فارسی نمونه‌ای از همۀ زبان‌های جهان سوم» و «کاستی‌ها و لنگی‌ها و گنگی‌هایش» می‌گوید. زبان و اندیشۀ به کار رفته در این کتاب را «غرب‌زده» نمی‌گویم؛ چراکه این اصطلاح را دیگر روشنفکران «مدرن» ما دوست نمی‌دارند و کهنه‌اش می‌پندارند و توانش هم در این […]

1 دیدگاه فرستاده شده است.

دیدگاهی بنویسید.


*