نگاهی به گفتارِ «دبیره‌ی رومیان» در «فهرستِ» ابنِ ندیم

پارسی‌انجمن: دکتر مصطفی یونسی، در این جُستار، با بهره از پژوهشهای تازه به بازخوانیِ نشانه‌ها و درون‌مایه‌‌ی گفتارِ کوتاهِ نبیگِ «فهرستِ» ابن ندیم درباره‌ی «دبیره‌ی رومیان» (الکلام علی القلم الرومی) پرداخته است. وی گفتارِ ابنِ ندیم را به فراخور جابه‌جا و از نو به پارسی گردانده است. همچنین دبیره‌ی یونانیِ بیزانسی که ابن ندیم ازش سخنِ گفته ولی نیاورده را آورده است – چیزی که در گردانشِ پارسیِ تجدد و نیز انگلیسیِ داج از «الفهرست» دیده نمی‌شود.

جُستارِ «ملاحظاتی چند در بابِ شکل و محتوای «خطِ رومیان» در «کتابِ فهرستِ» ابنِ ندیم» از دکتر مصطفی یونسی را از «اینجا» بارگیرید.

***

آگاهی: برای پیوند با ما می‌توانید به رایانشانی azdaa@parsianjoman.org نامه بفرستید. همچنین برای آگاهی از به‌روزرسانیهای تارنما می‌توانید هموندِ رویدادنامه پارسی‌انجمن شوید و نیز می‌توانید به تاربرگِ ما در فیس‌بوک یا تلگرام یا اینستاگرام بپیوندید.

جستارهای وابسته

 • شبکه‌های اجتماعی با خط و زبان ما چه می‌کنند؟شبکه‌های اجتماعی با خط و زبان ما چه می‌کنند؟ گفت‌وگوی آسیب‌شناسانه با دستور (دکتر) علی‌اشرفِ صادقی درباره‌ی دبیره و زبانِ پارسی در رایاتار (اینترنت)
 • سرنوشتِ تاجیکان در چنبره‌ی دبیره‌ی سیریلیکسرنوشتِ تاجیکان در چنبره‌ی دبیره‌ی سیریلیک پارسی‌انجمن: دبیره‌ی سیریلیک در تاجیکستان نه تنها پارسی‌زبانانِ فرارود را از هم‌زبانانشان در ایران، افغانستان و دیگر سرزمینها جدا کرده که به تازشِ افسارگسیخته‌ی زبانِ روسی در زبانِ پارسیِ تاجیکستان و نیز بی‌دانشیِ فراگیر در آن سرزمین انجامیده، و این همان آروینِ شومی است که برخی آرزویش را برایِ ایرانیان در سر می‌پرورند و خواهان آن‌اند که […]
 • گرفتاریِ دبیره و زبان؛ سرگذشتِ زبانِ پارسی در شورویگرفتاریِ دبیره و زبان؛ سرگذشتِ زبانِ پارسی در شوروی پارسی‌انجمن: بیش از یک سده است که آوای شومِ دیگرگونیِ دبیره‌ی پارسی به لاتین یا دیگر دبیره‌ها در میانِ برخی از پارسی‌زبانان شنیده می‌شود. به زور روسها، این دیگرگونی در بخشی از سرزمینِ پارسی‌زبانان، در فرارود، انجام شد که پیامدهای گسترده‌ی زیان‌باری داشت. در این جستار، «داریوش رجبیان» به این داستانِ پرآبِ چشم پرداخته […]
 • بارگیریِ «خطِ میخیِ فارسیِ باستانِ» قریببارگیریِ «خطِ میخیِ فارسیِ باستانِ» قریب پارسی‌انجمن: زبانِ پارسه (پارسیِ باستان) زبانِ یادمانهای بر جایِ مانده از شاهنشاهانِ هخامنشی است. بیشترِ این یادمانها به دبیره‌ی میخی‌اند که بر کوهها، دیوارِ پلکانها و ستونِ کاخها، پوششِ سنگیِ تندیسها، مُهرها، آوندهای زرین و سیمین و دیگر چیزها کنده شده‌اند. نوشته‌های پارسه بی‌گمان بر پوست و لوخ(پاپیروس) و پارچه و استخوان و چوب هم بوده […]
 • ویژه‌نامه‌ی «پارسی‌انجمن»: زبانِ پارسی در فرارودویژه‌نامه‌ی «پارسی‌انجمن»: زبانِ پارسی در فرارود در این ویژه‌نامه، «پارسی‌انجمن»، در جُستارهایی چند، به زبان و ادبِ و دبیره‌ی پارسی در فرارود و نیز چه‌بود و چیستیِ تاجیکان از نگاهِ تاریخی و فرهنگی و زبانی می‌پردازد.
 • زبان و خطِ مازبان و خطِ ما دکتر جلال متینی: اگر پهلوان پیری را ببینید که در روزگار جوانی پیروزیها‌ دیده و نامش در سراسر جهان پیچیده و اکنون سالخورده و ناتوان شده و بازیچه‌ی دست کودکان‌ کوچه و بازار گشته‌ چنان ‌که‌ هر یک‌ به بهانه‌ی دستگیری آزارش می‌دهند و به چاله و سنگلاخش می‌افکنند، آیا جوانمردی، شما را بر آن نمی‌دارد که به دفاع از او برخیزید و از چنگ طفلان […]

2 دیدگاه فرستاده شده است.

 1. ۰۵th June 2021
  in nabeshte hangam chap ash ra ne naweshte ast ? in baes nist ke parsianjoman an ra 12 kherdad 1400 chap kerde ast. Dr.mustafa yusofi der 3 jaa be jaa-ye naweshte haa , nabeshte ast : ” naweshte-jaat ” ? naweshte waje-ye parsi ast ,baa ” haa” hamaegi sakhte mi shawad. parsianjoman baayed naweshte haa ra pish az chap werayesh wae payrayesh konand. kaes haa-ye nadaaan be jaa-ye sabzi haa az bi-kharaedi mi goyand : ” zabzi-jaat “

 2. ۰۵th June 2021
  in nabeshte hangam chap ash ra ne naweshte ast ? in baes nist ke parsianjoman an ra 12 kherdad 1400 chap kerde ast. Dr.mustafa yusofi der 3 jaa be jaa-ye naweshte haa , nabeshte ast : ” naweshte-jaat ” ? naweshte waje-ye parsi ast ,baa ” haa” hamaegi sakhte mi shawad. parsianjoman baayed naweshte haa ra pish az chap werayesh wae payrayesh konand. kaes haa-ye nadaaan be jaa-ye sabzi haa az bi-kharaedi mi goyand : ” zabzi-jaat ”

  man in nabeshte ra kenon bar nokhost ast didaem wae khandaem wae dorosti ra der baare-ye an naweshtaem. in nabeshte do-baare nist. az chachol bazi dori ne maayed

دیدگاهی بنویسید.


*