«گویاییِ ارستو»، «زبانِ پارسیگ» و «جاماسپی» بازچاپ شدند

«کتابِ سده»، همزمان، چاپِ دومِ «گویاییِ ارستو» با ویرایشی تازه، چاپِ چهارم «زبانِ پارسیگ» و چاپِ دومِ «جاماسپی» را انجام داده است و آنها را در «نمایشگاهِ کتابِ تهران» در دسترسِ استادان، پژوهندگان، دانشجویان و دوستدارانِ فرهنگ و زبانهای ایرانی خواهد نهاد.

 

«گویاییِ ارستو» از پاولِ پارسی (فیلسوفِ ایرانِ باستان و استادِ فلسفه‌ی‌ خسرو انوشیروان ساسانی) دربردارنده‌ی سه گفتار (گفتار اندر گویاییِ ارستو، روشنایی‌نامه‌ای بر اندر پیرامونِ گزارشِ ارستو و رده‌بندیِ ارستوییِ دانشها) از پاولِ پارسی است که به شاه خسرو انوشیروان پیشکش شده.

گویاییِ ارستو را رَهامِ اشه از سوریگ و عربی به انگلیسی گزارده و بزرگمهرِ لقمان هم به پارسیِ ناب گردانده و واژه‌نامه‌‌ای سه‌زبانه‌ (پارسی ـ انگلیسی ـ پارسیگ) نیز برای آن فراهمیده است.

ویرایشِ دومِ گویاییِ ارستو که نخستین نامه از «خردنامگ» است، در اندازه‌ی وزیری، در ۴۵۶ رویه، با پوشینه‌ی سخت چاپ شده.

 

«زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» نوشته‌ی رهامِ اشه و گردانشِ مزدا تاج‌بخش و بزرگمهرِ لقمان است.

در زبانِ پارسیگ، نویسنده خودِ این زبان را پایه‌ی کارِ خویش نهاده، بدان چونان زبانی زنده و پویا درنگریسته، سرچشمه‌ها را باریک‌بینانه و سنجشگرانه بررسیده و نمونه‌هایی بسیار از کم‌وبیش همه‌ی نوشته‌های پارسیگ فرادستِ آموزنده گذارده است. چنین، هر کس، برپایه‌ی این کار، خواهد توانست دستورِ پارسیگ را به نیکی آموزد؛ با واژه‌سازی در این زبان آشنا شود؛ پارسیگ را با دیگر زبانهای ایرانی سنجد؛ ۴۲۵۴ واژه‌ی پارسیگ را ریشه‌شناسانه بررسد؛ و واج‌شناسیِ این زبان را نیز فراگیرد.

چاپِ چهارمِ زبانِ پارسیگ که سومین نامه از خردنامگ است، در اندازه‌ی وزیری، در ۶۳۲ رویه، با پوشینه‌ی سخت انجام شده.

 

«جاماسپی» (یا «یادگارِ جاماسپ»، یا «جاماسپ‌نامه») که نمایانگرِ پاسخهای جاماسپِ بِدَخش به گشتاسپ‌شاه است به دیروز و امروز و فردای ایران پردازد، و گذشته و کنون و آینده‌ی آریاییان را برنماید.

جاماسپی را که بزرگمهرِ لقمان بر پایه‌ی گزارشِ رهامِ اشه به دست داده، چهارمین نامه از گردآوردِ خردنامگ است که در اندازه‌ی وزیری، در ۳۳۶ رویه، با پوشینه‌ی سخت چاپخش شده.

***

گفتنی است که «گویاییِ ارستو»، «زبانِ پارسیگ (پهلوی)» و «جاماسپی» را می‌توانید از «این جای» خریداری کنید.

جستارهای وابسته

  • چاپِ نبیگی از پاولِ پارسی، فرزانه‌ی ایرانِ باستانچاپِ نبیگی از پاولِ پارسی، فرزانه‌ی ایرانِ باستان پارسی‌انجمن: «گویاییِ ارستو» از پاولِ پارسی ـ فرزانه‌ (فیلسوف) و گویایی‌دانِ (منطق‌دانِ) ایرانِ باستان و استادِ فرزانگیِ (فلسفه‌ی) خسرو انوشیروان ساسانی ـ برای نخستین‌بار با گردانشِ بزرگمهرِ لقمان چاپ شد. نبیگِ (کتابِ) «گویاییِ ارستو» دربردارنده‌ی سه گفتار از پاولِ پارسی است که به شاه خسرو انوشیروان پیشکش شده است. بزرگمهرِ لقمان این […]
  • «دیباچه‌ای بر فلسفه‌ی تاریخِ ایران» چاپ شد«دیباچه‌ای بر فلسفه‌ی تاریخِ ایران» چاپ شد ارسلانِ پوریا، دیباچه‌ای بر فلسفه‌ی تاریخِ ایران، به کوششِ بزرگمهرِ لقمان، خردنامگ ۲، چاپِ نخست، کتابِ سده، ۱۳۹۶، ۴۰۴ رویه، شابک ۳-۸-۹۷۸۲۳-۶۰۰-۹۷۸. پارسی‌انجمن: «دیباچه‌ای بر فلسفه‌ی تاریخِ ایران» نوشته‌ی زنده‌یاد ارسلانِ پوریا ـ فیلسوف، نمایشنامه‌نویس و سراینده‌ی ایرانی ـ به کوششِ بزرگمهرِ لقمان برایِ نخستین‌بار چاپ شد. این دیباچه […]
  • «زبانِ پارسیگ» به چاپِ سوم رسید«زبانِ پارسیگ» به چاپِ سوم رسید «زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» نوشته‌ی رَهامِ اشه و گردانشِ مریمِ تاج‌بخش و بزرگمهرِ لقمان، به پارسیِ سره، به چاپِ سوم رسید.
  • «جاماسپی» چاپ شد«جاماسپی» چاپ شد پارسی‌انجمن: نیاز بود که روزی «جاماسپی» به پارسی درآید و اینک این نیاز برآورده شده است: «جاماسپی» (گزارشِ پارسیگِ (پهلویِ) یادگارِ جاماسپ/ جاماسپ‌نامه)، یادگاری بازمانده از هزاره‌ها، با گردانش و گزارشِ «بزرگمهر لقمان»، به پارسیِ سره، برایِ نخستین بار، چاپ […]
  • چاپِ یک نوشته‌ی نویافته به زبانِ پارسیگچاپِ یک نوشته‌ی نویافته به زبانِ پارسیگ یک نوشته‌ی نویافته به زبانِ پارسیگ (پهلوی) با آوانویسیِ رَهام اشه بازچاپ شد. این نوشته‌ی نویافته «ویرازگان» نام دارد که درباره‌ی ایورزِ[=سفرِ] مُغی به نامِ «ویراز» به بهشت و دوزخ است. «ویرازگان» دگرسان از «ارداویراف‌نامه» یا «ارداویرازنامه»ی شناخته‌شده است و تنها رونوشتِ آن در بنیادِ کاما در هندوستان نگهداری […]
  • ایران و ایرانشهرایران و ایرانشهر رهامِ اشه، گردانشِ مزدا (مریمِ) تاج‌بخش و بزرگمهرِ لقمان: واژه‌ی پارسیگِ ērān (ایران) به چمِ «آریاییان» است، و ērānšahr (ایرانشهر) نامِ شاهنشاهیِ ایران بود به روزگارِ ساسانیان.

2 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. آیا گویایی ارستو دوباره ویرایش شده است؟
    این کتاب بی ‌‌نظیر است ، مخصوصا برای کسانی که علاقه‌ مند به فلسفه ، منطق ، زبانشناسی و ایران باستان هستند . ترجمه نیز فوق ‌العاده گیر و شیرین است ، هر چند خودم سره ‌گرا نیستم ولی از این که واژه‌های قدیمی را می ‌بینم و برایم زنده می‌شوند لذت می‌برم که زبان ما چنین توانمند بوده است .

دیدگاهی بنویسید.


*