خط و فرهنگ

خط و فرهنگ

بهروز، ذبیح (1363)؛ خط و فرهنگ؛ چاپ دوم؛ فروهر.

«خط و فرهنگ» (ایران‌کوده شماره 8)، نوشته‌ی استاد زنده‌یاد «ذبیح بهروز» است که بخش‌هایی از آن پیشتر در «پارسی‌انجمن» در دو بخش («اینجا» و «اینجا») به دیده‌ی خوانندگان ارجمند رسید و اکنون پویش (اسکن) این نسک خواندنی را پیشکش شما گرامیان می‌کنیم.

آماج بهروز از نوشتن این نسک، آموزاندن خطی ست که خود ساخته است و بر این باور بود که با یادگیری این خط می‌توان کلید آموختن همه‌ی خطوط کهن و نو را فراگرفت.

بخش‌های این نسک چنین است:

«- مقصود از نگارش

– دیباچه

– مسأله‌ی تغییر یا تکمیل خط در ایران و اروپا

– آموزش و پرورش

– شرح آموزش حروف به تفصیل

– ملاحظات

– کم‌هوش

– آموزش لالها

– مدارک تاریخی و علمی و فنی خط در ایران

– تذکرات چندی مربوط به تاریخ خط و تمدن

– تمدن باستانی سرزمینهای شرقی آریایی

– تمدن باستانی سرزمینهای شمالی آریایی

– تمدن باستانی سرزمینهای غربی آریایی

– اصطلاح جدید ویرس به جای آریایی

– اصطلاح جدید آرامی و سامی

– اسور یا سوبارتو

– اسکندریه

– خاتمه

– درباره‌ی روش آموزش با کودک‌دبیره»

اندازه‌ی این نسک سه و هفت دهم مگابایت است و پویش از نسخه‌ی چاپ دوم «خط و فرهنگ» به تاریخ مهرماه 1363 «سازمان انتشارات فروهر» در 238 رویه است.

«خط و فرهنگ»، نوشته‌ی استاد زنده‌یاد «ذبیح بهروز» را از «اینجا» بارگذاری کنید.

 

جستارهای وابسته

1+

1 دیدگاه فرستاده شده است.

دیدگاهی بنویسید.

رایانشانی شما پخش‌ نخواهد شد.


*