Баҳра аз корвожаҳои сода ба ҷои омехта

sadehПорсӣ Анҷуман: Корвожаҳои омехта [=афъоли мураккаб] дар порсии имрӯз ҷои бисёре аз корвожаҳои сода ва пешвандиро гирифтаанд ва шумори бисёре аз корвожаҳои сода дар порсии имрӯз аз ёд рафтаанд ва ба ҷои онҳо корвожаҳои омехта нишастааст.

Бар мост, ки ин корвожаҳои сода ва чим [=маънӣ] ва корбурди онҳоро бишносем ва ба ҷои корвожаҳои омехта ба кор барем.

Охтан = буланд кардан, дароз кардан
Огандан = пур кардан
Омехтан = махлут кардан, мамзуҷ кардан
Осудан = истироҳат кардан
Оғуштан = хис кардан
Олудан = олуда кардан
Оғолидан = таҳрик кардан
Алфахтан = ҷамъ кардан, тӯда кардан
Анбоштан = анбор кардан
Афрӯхтан = равшан кардан
Андӯдан = андӯд кардан
Афсурдан = ях задан, сард шудан
Авбоштан = балъ кардан
Гусастан = пора кардан
Гушодан = боз кардан, фатҳ кардан
Гумоштан = маъмур кардан
Гурехтан = фирор кардан
Гаравидан = имон овардан, моил шудан
Гудохтан = завб шудан, об шудан
Костан = кам шудан
Шикефтан = таҳаммул кардан, сабр кардан
Шитофтан = шитоб кардан, ъаҷала кардан
Шоистан = шоиста будан, мустаҳиққ будан
Ситадан = пас гирифтан
Сутурдан = пок кардан
Растан = халос шудан
Дурӯдан/даравидан = дурӯ/дарав кардан
Халидан = фурӯрафтан
Бисудан/пасудан = ламс кардан
Бехтан = алак/элак кардан
Баюсидан = мунтазир будан, мутаваққеъ будан

Корвожаҳои содаи фаромӯшида

Бисёре аз корвожаҳои сода [=афъоли басит]-и порсиро фаромӯшидаем ва ба ҷои онҳо аз корвожаҳои омехта [=мураккаб] ё гузораҳои корвожаӣ [=ъибороти феълӣ] баҳра мегирем. Бархе аз ин корвожаҳои фаромӯшида чунинанд:

Тӯфидан
Тӯхтан
Тосидан
Тафтан
Тафсидан
Навардидан
Ниюшидан
Варзидан
Носидан
Полудан
Пӯйидан
Перостан
Афсудан
Сириштан
Шикардан
Дамидан
Фарсудан
Фатолидан
Ғунудан/ғанавидан
Ёзидан
Ёристан
Чамидан

Оё чамҳои [=маъонӣ]-и корвожаҳои болоро медонед?

Барои огоҳии бештар нигоҳ кунед ба пӯшинаи дувуми “Торихи забон форсӣ”-и устоди зиндаёд Парвизи Нотили Хонларӣ, фаргарди сохтмони феъл. Онро метавонед аз «инҷо» боргиред.

متن فارسی را “اینجا” بخوانید

ҷусторҳои вобаста

0

Бифирист

.


*