Боргирии “Луғатномаи Деҳхудо” дар 16 пӯшина

Деҳхудо ва ҳамкорон (1377); Луғатнома; Донишгоҳи Теҳрон; чопи дувуми роёнаӣ.

Порсӣ Анҷуман: Фарҳанги Деҳхудо яке аз арзишмандтарин фарҳангҳои забони порсӣ аст, ки чам (маъно)-и вожаҳои порсӣ ва анеронӣ ва низ гузорише аз он вожаҳо ба ҳамроҳи гувоҳҳое аз нивиштаҳои гузаштагон ва шеваи хониши ҳар вожаро ба даст медиҳад. Ин фарҳанг, афзун бар вожаҳо, ба дастури забони порсӣ, касномҳо, ҷойномҳо ва… низ мепардозад.

Деҳхудо беш аз чиҳил сол аз зиндагии худро бар ин кор гумошт ва наздики сад тан низ дар кори ин фарҳанг бо вай ҳамкории наздик доштаанд. Ӯ худ дар яке аз ёддоштҳои парокандааш чунин нивисад: “Ҳамаи луғоти форсизабонон то кунун эҳё ва дар ҷое ҷамъоварӣ нашуда ва чи басо луғоти зиёде аст, ки дар кутуби дигар, хусусан дар ашъор, омадааст, ки мо онҳоро дар инҷо нақл кардаем. Вале аз сӯи дигар, ҳазорон луғати форсӣ ва ғайрифорсӣ дар тадовул ба кор меравад, ки то кунун касе онҳоро гирд наёварда ё агар гирд оварда, ба чоп нарасонидааст. Мо бисёре аз ин луғотро батадриҷ аз ҳофиза нақл ва сипас онҳоро алифбоӣ кардаем. Вале бояд донист, ки барои ба хотир овардани чандин ҳазор калима ва алифбоӣ кардани онҳо ъумри ҳафт каркас мебояд… Ва ин кор ба ҳеч фаслу қатъе берун аз бемории саъби чандрӯза ва ду рӯз реҳлати модарам – раҳматуллоҳи ъилайҳо – таътил нашуд ва ба ҷуз итлофи дақоиқе чанд барои заруриёти ҳаёт дар рӯз, метавонам гуфт, ки бисёр шабҳо низ дар хоб ва миёни навму яқаза (хобу бедорӣ) дар ин кор будам. Чи борҳо, ки дар шаб аз бистар бармехостамва палита (фатилаи чироғ) мекардам ва чиз менивиштам.”

Ин чопи Фарҳанги Деҳхудо дар 16 пӯшина аст, дар андозаи бузург ва 23 ҳазору 912 рӯяи сесутунӣ бо вотҳо (ҳуруф)-и рез. Ҳар пӯшинаро метавонед дар нишониҳои зер боргиред:

Пешгуфторякумдувумсевумчаҳорумпанҷум, шишумҳафтумҳаштумнуҳумдаҳумёздаҳумдувоздаҳумсездаҳумчаҳордаҳум ва понздаҳум.

___________________________________________________

Дигар нибегҳои Порсӣ Анҷуман

Порсии Сара

Партав, Абулқосим (1377); Вожаёб (Фарҳанги баробарҳои порсии вожагони бегона); се дафтар; чопи дувум. Боргирии дафтари нахуст (722 рӯя) аз “инҷо”, дафтари дувум (746 рӯя) аз “инҷо” ва дафтари севум (723 рӯя) аз “инҷо”.

Ҷалолӣ, Таҳмурас (1354); Фарҳанги поя (Вожаҳои порсӣ ва бегонаи забонзад дар форсии кунунӣ ба порсии сара); китобхонаи Ибни Сино; чопи нахуст. Боргирӣ аз “инҷо” (13 мегобойт).

Ҳисобӣ, Маҳмуд (1368); Вандҳо ва гаҳвожаҳои порсӣ; Созмони интишороти Ҷовидон. Боргирӣ аз «инҷо» (1 мегобойт).

Ҳисобӣ, Маҳмуд (1372); Фарҳанги Ҳисобӣ (Фарҳанги вожагони инглисӣ ба порсии сара); Вазорати фарҳанг ва Донишгоҳи санъатии Амиркабири Тафриш. Боргирӣ аз «инҷо» (13 мегобойт).

Ҳикмат, Ъалиасғар (1330); Порсии нағз; Теҳрон: вижаи Анҷумани эронии Созмони Фарҳангии ЮНЕСКУ. Боргирӣ аз «инҷо» (7 мегобойт).

Шомлу, Муҳсин (1354); Вожаномаи форсӣ; Теҳрон: Падида. Боргирӣ аз “инҷо” (1 мегобойт).

Фидоии Испаҳонӣ, Мирзо Насруллоҳхон (1374); Фарҳанги Фидоӣ (бархе вожагони сараи порсӣ); Ба кӯшиши Ҳасани Мурсалванд; Илҳом. Боргирӣ аз “инҷо” (24 мегобойт).

Фарҳангистони Эрон (1319); Вожаҳои нав (аз хурдодмоҳи 1314 то исфандмоҳи 1319); Теҳрон: Дабирхонаи Фарҳангистон. Боргирӣ аз “инҷо” (5 мегобойт).

Фарҳангистони забони порсӣ (1390); Вожаномаи порсии сара. Боргирӣ аз “инҷо” (2 мегобойт).

Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ; Боргирии панҷ дафтар аз вожаҳои Фарҳангистон. Боргирӣ аз “инҷо

Касравӣ, Аҳмад; Вожаномаи забони пок. Боргирӣ аз “инҷо

Киёнуш, Ҳасан (1381); Вожаҳои баробари Фарҳангистони Эрон; Теҳрон: Суруш. Боргирӣ аз “инҷо” (16 мегобойт)

Ливоӣ, Муҳаммадъалӣ (1319); Ороиш ва пероиши забон; Фарҳангистон. Боргирӣ аз «اинҷо» (1 мегобойфт)

Нӯшин, Ъабдулҳусейн; Вожаномак (Фарҳанги вожаҳои душвори “Шоҳнома”). Боргирӣ аз «инҷо» (6 мегобойт).

Нивисандагони Порсӣ Анҷуман (1395); Номҳои эроншаҳрӣ; Виросторони донишӣ: Ъалиризо Ҳайдарӣ ва Фаршеди Иброҳимӣ; Порсӣ Анҷуман. Боргирӣ аз «инҷо».

Ваҳидӣ, Ҳусейн (1375); Вожагони иқтисодӣ (инглисӣ-арабӣ-форсӣ); интишороти Теҳрон бо ҳамкории моҳномаи Чисто; чопи нахуст. Боргирӣ аз “инҷо” (5 мегобойт)

Ҳоҷарӣ, Зиёуддин (1386); Фарҳанги бистҳазор; Беҳофарин. Боригрӣ аз “инҷо” (24 мегобойт)

Фарҳанг

Асадии Тусӣ (1319); Луғати фурс; пероиши Аббоси Иқбол; бо сармояи Абдурраҳими Халхолӣ; Теҳрон: Чопхонаи Маҷлис. Боргирӣ аз “инҷо” (10 мегобойт)

Афнон, Суҳайли Муҳсин (1969); Вожаномаи фалсафӣ (форсӣ, арабӣ, инглисӣ, фаронса, паҳлавӣ, юнонӣ ва лотин); Бейрут: Дорулмашриқ. Боргирӣ аз “инҷо” (10 мегобойт)

Авҳадии Балёнӣ, Тақиуддин (1364); Сурмаи Сулаймонӣ; Пироиш ва гузориши Мадмуди Мудаббирӣ; Теҳрон: Маркази нашри донишгоҳӣ. Боргирӣ аз “инҷо” (7 мегобойт)

Бурҳон, Муҳаммадҳусайн бин Халафи Табрезӣ (1342); Бурҳони қотеъ (панҷ пӯшина); Муҳаммади Муъин; Китобфурӯшии Ибни Сино. Боргирӣ аз “инҷо

Бриҷониён, Морӣ ва Раисӣ, Тайибабегум (1373); Фарҳанги истилоҳоти фалсафа ва улуми иҷтимоъӣ; Теҳрон: Пажӯҳишгоҳи улуми инсонӣ ва мутолеъоти фарҳангӣ. Боргирӣ аз “инҷо” (8 мегобойт)

Ҳусейн, Муҳаммад Башир; Феҳристи феълҳои форсӣ бо маънои онҳо; Боргирӣ аз “инҷо” (5 мегобойт)

Ҳусейнии Мадании Татавӣ, Ъабдуррашид пури Ъабдулғафур (1337); Фарҳанги Рашидӣ ба ҳамроҳи муъарработ; ду пӯшина; пажӯҳиш ва виростории Муҳаммади Муҳаммадлӯи Ъаббосӣ; Теҳрон: Китобфурӯшии Боронӣ. Боргирӣ аз «инҷо».

Хонларӣ (Киё), Заҳро (1348); Фарҳанги адабиёти форсӣ; Бунёди фарҳанги Эрон. Боргирӣ аз “инҷо” (дар 8.4 мегобойт ва 580 рӯя).

Деҳхудо ва ҳамкорон (1377); Луғатнома; Донишгоҳи Теҳрон; чопи дувуми роёнаӣ. Боргирӣ аз «инҷо».

Шуъбаи таълифи фарҳангҳои форсии Бунёди фарҳанги Эрон (1357); Фарҳанги торихии забони форсӣ (бахши нахуст алиф-бе); Бунёди фарҳанги Эрон. Боргирӣ аз “инҷо” (20 мегобойт).

Сурурӣ, Муҳаммадқосим ибни Ҳоҷимуҳаммади Кошонӣ (1338-41); Фарҳанги Маҷмаъулфурс; Ба кӯшиши Муҳаммади Дабирсиёқӣ; Се пӯшина; Чопи нахуст; Теҳрон: Ъилмӣ. Боргирӣ аз «инҷо» (20 мегобойт).

Шарик Амин, Шамиш (1357); Фарҳанги истилоҳоти девонии даврони муғул; Теҳрон: Фарҳангистони адаб ва ҳунари Эрон. Боргирӣ аз «инҷо» (2 мегобойт).

Ъамид, Ҳасан (1389); Фарҳанги форсии Ъамид. Боргирӣ аз “инҷо” (6 мегобойт).

Қаввос, Фахруддин Муборакшоҳ (1353); Фарҳанги Қаввос; Ба кӯшиши Назири Аҳмад; Теҳрон: Бунгоҳи тарҷума ва нашри китоб. Боргирӣ аз “инҷо” (6 мегобойт).

Киё, Содиқ (1349); Фарҳанг; Теҳрон: Вазорати фарҳангу ҳунар. Боргирӣ аз «инҷо» (2 мегобойт).

Мусоҳиб, Ғуломҳусейн ва … (1381); Доиратулмаъорифи форсӣ; Китобҳои ҷайбӣ. Боргирӣ аз «инҷо» (23 дафтар).

Муъин, Муҳаммад (1386); Фарҳанги форсӣ; ду пӯшина; Одено. боргирӣ аз “инҷо

Нахҷавонӣ, Муҳаммад пури Ҳиндушоҳ (2535); Саҳоҳ-ул-фурс; Ба кӯшиши Ъабдулъалии Тоъатӣ; Теҳрон: Бунгоҳи тарҷума ва нашри китоб; чопи дувум. Боргирӣ аз “инҷо” (дар 8 мегобойт)

Нафисӣ, Ъалиакбар (1355); Фарҳанги Нафисӣ; панҷ пӯшина; Теҳрон: Китобфурӯшии Хайём. Боргирӣ аз «инҷо».

Решашиносӣ

Ориёнпури Кошонӣ, Манучеҳр (1384); Фарҳанги решаҳои ҳиндурупоии забони форсӣ; Исфаҳон: Ҷиҳоди донишгоҳӣ. Боргирӣ аз “инҷо” (10 мегобойт).

Муқаддам, Муҳаммад (1342); Роҳнамои решаи феълҳои эронӣ (дар забони авесто ва форсии бостон ва форсии кунунӣ); Ъилмӣ. Боргирӣ аз “инҷо” (5.2 мегобойт).

Нуроӣ, Алӣ (2013); Фарҳанги решаи вожагони форсӣ. Боргирӣ аз “инҷо” (дар 22 мегобойт ва 884 рӯя).

Ҳерн, Повел ва Ҳубшмон Ҳойнриш (2536); Асоси иштиқоқи форсӣ; гардониши Ҷалоли Холиқии Мутлақ; пӯшинаи нахуст (آـ‌خ); Бунёди фарҳанги Эрон. Боргирӣ аз «инҷо» (дар 11 мегобойт).

BARTHOLOMAE, CHRISTIAN (1904); ALTIRANISCHES WORTERBUCH; STRASSBURG.  ‘Download here

Cheung, Johnny (2007); Etymological Dictionary of the Iranian Verb; Leiden. ‘Download here

Justi, Ferdinand (1895); Iranisches Namenbuch; Marburg. ‘Download here

Торихи забони порсӣ

Урмур, Халилуллоҳ (1390); Забони дарӣ, форсии миёна ва форсии бостон; Кобул: Ориёно. Боргирӣ аз «инҷо».

Баҳор, Муҳаммадтақӣ (2535); Сабкшиносӣ; чопи чаҳорум; се пӯшина; Теҳрон: Амир-Кабир.Боргирӣ аз «инҷо».

Тӯйсарконӣ, Қосим (1350); Торихе аз забони тозӣ дар миёни эрониён пас аз ислом (аз оғози фармонравоии тозиён то баруфтодани хилофати Ъаббосиён); Теҳрон: Донишсарои Ъолӣ. Боргирӣ аз «инҷо».

Гулигулоб, Ҳусейн ва Киё, Содиқ (2537); Фарҳангистони Эрон ва Фарҳангистони забони Эрон; Интишороти Фарҳангистони забони Эрон, шумораи 19. Боргирӣ аз “инҷо“.

Мискӯб, Шоҳрух (1385); Ҳувияти эронӣ ва забони форсӣ; Фарзон Рӯз; чопи севум. Боргирӣ аз “инҷо“.

Нотил-Хонларӣ, Парвиз (1365); Торихи забони форсӣ; се пӯшина. Боргирӣ аз «инҷо».

Ливоӣ, Муҳаммадъалӣ (1316); Тавоноии забони порсӣ; Теҳрон: Чопхонаи Маҷлиси шӯрои миллӣ. Боргирӣ аз “инҷо“.

Моили Ҳиравӣ, Наҷиб (1371); Торих ва забон дар Афғонистон (ъилали ташаттути фарҳангӣ ва иҷтимоъӣ); чопи дувум; Теҳрон: Мафқуфоти дуктур Маҳмуди Афшори Яздӣ. Боргирӣ аз «инҷо».

Ҳидоят, Содиқ; “Дар бораи Эрон ва забони порсӣ”; моҳномаи Сухан. Аз «инҷо» (1 мегобойт).

Дастури забони порсӣ

Ботинӣ, Муҳаммадризо (1348); Тавсифи сохтмони дастури забони форсӣ (бар бунёди як назарияи умумии забон); Амири Кабир, Боргирӣ аз “инҷо” (6.6 мегобойт)

Пажӯҳ, Муҳаммад (1346); Шолудаи наҳви забони форсӣ; Чопи нахуст; Теҳрон: Ширкати Конуни Китоб. Боргирӣ аз “инҷо” (4 мегобойт)

Хайёмпур, Ъабдуррасул (1344); Дастури забони форсӣ; Чопи панҷум; Табрез. Боргирӣ аз «инҷо» (3 мегобойт).

Шафеъӣ, Маҳмуд (1377); Шоҳнома ва дастур ё дастури забони форсӣ бар пояи “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ва санҷиш бо сухани гӯяндагон ва нивисандагонт пешин; Чопи дувум; Донишгоҳи Теҳрон. Аз «инҷо» (9 мегобойт).

Қариб, Ъабдулъазим; Баҳор, Маликушшуъаро; Фурӯзонфар, Бадеъуззамон; Ҳумоӣ, Ҷалол ва Ёсамӣ, Рашид (1366); Дастури забони форсӣ (панҷ устод); Ба кӯшиши Амири Ашрафулкитобӣ; Созмони интишороти Ашрафӣ. Аз «инҷо» (3 мегобойт).

Ливоӣ, Муҳаммадъалӣ (1316); Вандҳои порсӣ; Теҳрон: Чопхонаи Маҷлиси шӯрои миллӣ. Ан “инҷо” (4 мегобойт)

Муъин, Муҳаммад (1337); Муфрад ва ҷамъ ва маърифа ва накара (Тарҳи дастури забони форсӣ – 5); Донишгоҳи Теҳрон. Боргирӣ аз “инҷо” (11 мегобойт)

Машкур, Муҳаммадҷавод (1350); Дастурнома дар сарфу наҳви забони порсӣ; Теҳрон: Шарқ; Чопи ҳафтум; 387 рӯя. Боргирӣ аз “инҷо” (3 мегобойт)

Нотил-Хонларӣ, Парвиз (2535); Дастури забони форсӣ; Нашри Бобак. Боргирӣ аз “инҷо” (3 мегобойт).

Нишот, Маҳмуд (1368); Шумор ва миқдор дар забони форсӣ (шомили нукоти дастурӣ ва ъилмии ъадад ва бархе корбурдҳои он); Теҳрон: Амир-Кабир. Боргирӣ аз «инҷо» (13 мегобойт).

Нагҳати Саъидӣ, Муҳаммаднасим (1392); Дастури муъосири забони дарӣ; чопи дувум; Кобул: Нашри Амирӣ. Боргирӣ аз “инҷо” (9 мегобойт)

Ҳумоюнфаррух, Ъабдурраҳим (1364); Дастури ҷомеъи забони форсӣ; ба кӯшиши Рукниддини Ҳумоюнфаррух; Ъилмӣ. Боргирӣ аз “инҷо” (17 мегобойт)

Овошиносӣ

Навобӣ, Моҳёр; Овошиносии забони порсӣ. Боргирӣ аз «инҷо» (камтар аз 1 мегобойт).

Ваҳидиёни Комёр, Тақб (1379); Навои гуфтор дар форсӣ; Донишгоҳи Фирдавсии Машҳад. Боргирӣ аз «инҷо» (2 мегобойт).

Дабира

Беҳрӯз, Забеҳ (1363); Хат ва фарҳанг; Чопи дувум; Фурӯҳар. Боргирӣ аз «инҷо» (4 мегобойт).

Дастури хатти форсӣ; Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ. Боргирӣ аз «инҷо» (камтар аз як мегобойт).

Содиқӣ, Ъалиашраф ва Зандии Муқаддам, Заҳро (1394); Фарҳанги имлоии хатти форсӣ; Теҳрон: Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ; Чопи ҳафтум. Боргирӣ аз «инҷо» (3 мегобойт).

Порсӣ дар дигар забонҳо

Озарон, Ҳусейн (1386); “Вожаҳои эронӣ дар забони суэдӣ”; Нашри Балх; 228 рӯя. Боргирӣ аз “инҷо” (камтар аз 2 мегобойт).

Аш-шер, Ас-сайид Аддӣ (1386); Вожаҳои форсии арабишуда, баргардони Ҳамиди Табибиён; АмирКабир. Аз “инҷо” (андаке беш аз 5 мегобойт).

Имомшуштарӣ, Муҳаммадъалӣ (1347); Фарҳанги вожаҳои форсӣ дар забони арабӣ; Теҳрон: Анҷумани осори миллӣ. Боргирӣ аз “инҷо” (16 мегобойт).

Айвозиён, Мориё (1371); Вомвожаҳои эронии миёнаи ғарбӣ дар забони арманӣ; Теҳрон: Мутолеъоту таҳқиқоти фарҳангӣ. Боргирӣ аз “инҷо” (16 мегобойт).

Риёҳии Хуйӣ, Муҳаммадамин (1369); Забон ва адаби форсӣ дар қаламрави Усмонӣ; Пожанг; чопи нахуст. Аз “инҷо” (камтар аз 5 мегобойт).

Саҷҷодия, Муҳаммадъалӣ (1364); Вожаҳои эронӣ дар забони инглисӣ; Бунёди Нишобур. Аз “инҷо” (камтар аз 4 мегобойт).

Ҳидоят, Шаҳром (2536); Вожаҳои эронӣ дар нивиштаҳои бостонӣ (ъибрӣ – оромӣ – калдонӣ); Донишгоҳи Теҳрон. Аз «инҷо» (камтар аз 1 мегобойт).

Гӯишҳои порсӣ ва забонҳои эронӣ

Оли Аҳмад, Ҷалол (1370); Тотнишинҳои блуки Заҳро; Чопи панҷум; Теҳрон: Амир-Кабир. Боргирӣ аз «инҷо» (зери 3 мегобойт).

Бортулуме, Кристиён (1384); Торихчаи воҷҳои эронӣ; Гардониш ва гузориши дуктур Воҳа Думониён; Пажӯҳишгоҳи ъулуми инсонӣ ва мутолеъоти фарҳангӣ. Боргирӣ аз “инҷо” (зери 3 мегобойт).

Паҳлавон, Чангиз (1392), Худомӯзи курдии курмонҷӣ (Маҷмӯъаи забонҳои ҳавзаи тамаддуни эронӣ). Боргирӣ аз “инҷо” (зери як мегобойт).

Паҳлавон, Чангиз (1392); Худомӯзи курдии суронӣ (Маҷмӯъаи забонҳои ҳавзаи тамаддуни эронӣ); нашри Фароз. Боргирӣ аз “инҷо” (зери як мегобойт).

Паҳлавон, Чангиз (1395); Ёддоштҳои забони зозо/димлӣ; Дафтри нахуст; Маҷмӯъаи забонҳои ҳавзаи тамаддуни эронии 3.
Боргирӣ аз «инҷо».

Ҷаводӣ, Ъаббос (1397); Таҳаввули забони Озарбойҷон дар гузари замон (посух ба сад пурсиш дар бораи таҳаввули забони мардуми Озарбойҷон дар бистари торих ва фарҳанги Эрон ва минтақа); Ба кӯшиши Ҳамиди Остона; Нашри Набишт. Боргирӣ аз «инҷо» (2 мегобойт).

Раҷоии Бухороӣ, Аҳмадъалӣ (1375); Лаҳҷаи бухороӣ; Донишгоҳи Фирдавсии Машҳад; Чопи дувум. Боргирӣ аз “инҷо” (4 мегобойт).

Ризоии Боғбедӣ, Ҳасан (1381); Дастури забони портӣ (паҳлавии ашконӣ); Теҳрон: Нашри осори Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ. Боргирӣ аз «инҷо» (зер 2 мегобойт).

Разӣ, Ҳошим (1367); Форсии бостон (дастур, гузидае аз катибаҳо, вожанома); Теҳрон: Фурӯҳар. Боргирӣ аз “инҷо” (6 мегобойт).

Рӯҳии Анорҷонӣ (1352); Гӯиши озарӣ (матн ва тарҷума ва вожаномаи рисолаи Рӯҳии Анорҷонӣ); Пажӯҳише аз Раҳими Ризозодаи Малик; Интишороти Анҷумани фарҳанги Эрони бостон. Боргирӣ аз «инҷо» (4 мегобойт).

Сутуда, Манучеҳр (1335); Фарҳанги кирмонӣ; Интишороти Фарҳанги Эронзамин; Теҳрон: 1335. Боргирӣ аз «инҷо» (4 мегобойт).

Сурӯш Сурушиён, Ҷамшед (1335); Фарҳанги беҳдинон; Бо пешгуфтори устод Иброҳими Пурдовуд; Ба кӯшиши Манучеҳри Сутуда; Теҳрон: Фарҳанги Эронзамин. Боргирӣ аз «инҷо» (6 мегобойт).

Шиъор, Муҳаммадризо (1346); Баҳсе дар забони Озарбойҷон; Табрез: Китобфурӯшии Меҳр. Боргирӣ аз «инҷо» (4 мегобойт).

Сафо, Забеҳуллоҳ (2535); Омӯзиши фарҳанги меҳанӣ: сайре дар торихи забонҳо ва адаби эронӣ; Теҳрон: Шӯрои ъолии фарҳанг ва ҳунар, Маркази мутолеъот ва ҳамоҳангии фарҳангӣ. Боргирӣ аз «инҷо» (1 мегобойт).

Ъабдлӣ, Ъалӣ (1363); Фарҳанги тотӣ ва толишӣ; Бандари Анзалӣ: Деҳхудо. Боргирӣ аз «инҷо» (1 мегобойт).

Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ (1391); Роҳнамои гирдоварии гӯишҳо барои Ганҷинаи гӯишҳои эронӣ; Теҳрон. Боргирӣ аз «инҷо» (зери як мегобойт).

Касравии Табрезӣ, Аҳмад (1325); Озарӣ ё забони бостони Озарбойҷон. Боргирӣ аз “инҷо” (1 мегобойт).

Киё, Содиқ (1330); Вожаномаи гургонӣ; Теҳрон: Донишгоҳи Теҳрон. Боргирӣ аз «инҷо» (110 мегобойт).

Киё, Содиқ (1354); Озаригон (Огоҳиҳое дар бораи гӯиши озарӣ); Андешаи нек; Шумораи 2. Боргирӣ аз «инҷо» (1 мегобойт).

Муғаддам, М. (1318-и яздгирдӣ); Гӯишҳои Вафс ва Оштиён ва Тафриш; Эронкуда 11; Теҳрон: Анҷумани Эронвиҷ. Боргирӣ аз «инҷо» (1 мегобойт).

Норман Шорп, Ралф (1349); Фармонҳои шоҳаншоҳии ҳахоманишӣ; Шероз. Боргирӣ аз «инҷо» (12 мегобойт).

Нотиқ, Носеҳ (1358); Забони Озарбойҷон ва ваҳдати миллии Эрон; Бунёди мавқуфоти дуктур Маҳмуди Афшор. Боргирӣ аз «инҷо» (4 мегобойт).

Windfuhr, Gernot (2009); The Iranian Languages; Routledge. ‘Download here

Забони порсиг (паҳлавӣ)

Баҳор, Меҳрдод (1345); Вожаномаи Бундаҳиш; Бунёди фарҳанги Эрон. Боргирӣ аз «инҷо» (10 мегобойт).

Тафаззулӣ, Аҳмад (1348); Вожаномаи Менуи хирад; Бунёди фарҳанги Эрон. Боргирӣ аз «инҷо» (7 мегобойт).

Ҷунайдӣ, Фаридун (1360); Номаи паҳлавонӣ (Худомӯзи хат ва забони паҳлавии ашконӣ, сосонӣ); нашри Балх. Боргирӣ аз “инҷо” (10 мегобойт)

Фарҳангистони забони порсӣ (1391); Вожаномаи кӯчаки порсии миёна; Боргирӣ аз “инҷо” (4 мегобойт).

Фравашӣ, Баҳром (1381); Фарҳанги форсӣ ба паҳлавӣ; Донишгоҳи Теҳрон; Чопи севум. Боргирӣ аз “инҷо” (16 мегобойт).

МакКензӣ, Дейвид Нейл (1373); Фарҳанги кӯчаки забони паҳлавӣ; Баргардони Маҳшеди Мирфахроӣ; Пажӯҳишгоҳи улуми инсонӣ ва мутолеъоти фарҳангӣ. Боргирии нусхаи порсӣ ва инглисӣ аз “инҷо“.

Наввобӣ, Моҳёр (2535); Маҷмӯъаи мақолоти 1; Ба кӯшиши Маҳмуди Товусӣ; Ганҷинаи дастнивисҳои паҳлавӣ ва пажӯҳишҳои эронии 50; Муассисаи осиёии Донишгоҳи Шероз. Боргирӣ аз “инҷо” (10 мегобойт).

Ҳушангҷӣ, Ҷомоспҷӣ (1867); Вожаномаи куҳани занд-паҳлавӣ (An Old Zand-Pahlavi Glossary). Боргирӣ аз “инҷо” (7 мегобойт).

KAVASJI EDALJI KANGA (1909); ENGLISH-AVESTA DICTIONARY; FELLOW OF THE UNIVERSITY OF BOMBAY. ‘Download here

NYBERG, HENRIK SAMUEL (1974);  A MANUAL OF PAHLAVI II (Ideograms, Glossary, Abbreviations, Index, Grammatical Survey, Corrigenda to Part I); Germany. ‘Download here

Забоншиносӣ

– (1996); Нивиштаҳои Касравӣ дар заминаи забони форсӣ; Ба кӯшиши Ҳусейни Яздониён; Суэд: Китоби Арзон; 628 рӯя. Боргирӣ аз «инҷо» (10.4 мегобойт).

Боқирӣ, Меҳрӣ (1374); Муқаддимоти забоншиносӣ; Чопи севум; Донишгоҳи Табрез. Боргирӣ аз «инҷо» (4 мегобойт).

Нотил-Хонларӣ, Парвиз (1347); Забоншиносӣ ва забони форсӣ; Бунёди фарҳанги Эрон; Чопи севум. Боргирӣ аз «инҷо» (4 мегобойт).

Дигар нибегҳо

Пошозода, Камол (1332); Рисолаи бартарии забони порсӣ бар забонҳои дигар ба ҷуз ъарабӣ; Нивиштаи ъарабӣ бо вироиш ва пажӯҳиш аз Ҳусейн Ъалӣ Маҳфуз; Анҷумани Эронвиҷ; ЭронКуде; Шумораи 17. Боргирӣ аз «инҷо».

Шоҳномаи Фирдавсӣ, чопҳои Мокон, Вулрс, Мул, Маскав ва Холиқӣ. Боргирӣ аз «инҷо».

Шикеб, Аҳмад (Бузургумед) (1388); Ойинаи Наврӯз; Анҷумани нивисандагони Балх; Кобул. Боргирӣ аз «инҷо» (камтар аз 1 мегобойт).

Гурӯҳи нивисандагон (2536); Пажӯҳишномаи Фарҳангистони забони Эрон. Боргирӣ аз «инҷо» (камтар аз 5 мегобойт).

***

Барои боргирии нибегҳои дигар ё ошноии бештар бо онҳо ба «Нибегхонаи Порсӣ Анҷуман» дарнигаред.

_____________________________

Огоҳӣ: Барои пайванд бо мо метавонед ба роёнишонии azdaa@parsianjoman.ir нома бифристед. Ҳамчунин, барои огоҳӣ аз барӯзрасониҳои торнамо метавонед ҳамванди Рӯйдоднома-и Порсӣ Анҷуман шавед ва низ метавонед ба торбарги мо дар Фейсбук ё Телегром бипайвандед.

 این مطلب را به خط فارسی در “اینجا” بخوانید

ҷусторҳои вобаста

0

Бифирист

.


*