2 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. «واپایی» برای نوشته‌های دانش‌گرا (علمی) خوب است و ریخت رسمی‌تری دارد. در آن نمونه‌ای که گفتید: «او دوست ندارد از سوی خانواده‌اش واپاییده شود» نمونه‌ی خوبی نیاورده‌اید چون ما از گذشته بهترش را هم داریم. بی‌گمان شنیده‌اید که می گویند «کیو (چه کسی را) داری می پایی؟» یا «براش (برای او) بپا گذاشتن»؛ بنابراین بهتر است بگویید «او دوست ندارد از سوی خانواده‌اش پاییده شود» یا «او دوست ندارد خانواده‌اش او را بپایند». این نمونه نشان می‌دهد که نیاز نیست یک برابر پارسی شایسته در همه شرایط به یک ریخت بکار رود بویژه که این «پاییدن» و «واپاییدن» همیشه در زبان ما بوده‌است.

    0

دیدگاهی بنویسید.


*