2 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. گرچه “سترون” برای عقیم درست است. ولی گزینش آن برای” استریل” بایاتر است.
    برای” عقیم “واژه های “نابارور” و “نازا” را می توانیم بکار بریم.

  2. درود دوست گرامی. «استریل» وام‌واژه‌ای فرانسوی است که اگرچه می‌تواند معنای «سترون» هم داشته‌باشد ولی در ذهن پارسی‌زبانان نخست «بدون آلودگی» را یادایاد[تداعی] می‌کند. از همین‌رو به نگرمان قرارداد «سترون» برابر «استریل» درست نمی‌آید.

دیدگاهی بنویسید.


*