چهارمین شماره‌ی فصلنامه‌ی «زبان پارسی»

ParsiTajiki

چهارمین شماره‌ی فصلنامه‌ی علمی-فرهنگی «زبان پارسی» (زمستان 92) از سوی بنیاد اجتماعی «زبان مادری» در 65 رویه در تاجیکستان به رایگان منتشر شد.

دست‌اندرکاران این شماره «زبان پارسی» که به دو دبیره‌ی پارسی و سیرلیک چاپ شده،‌ زرافشان مردانوا، ظفر میرزایان، شهزاده سمرقندی، ایرج ادیب‌زاده، فیروز نبی‌یف و داریوش رجبیان هستند.

«ارجگذاری به زبان رسمی تاجیکستان در سفارتخانه‌ها»، «پایبندی به زبان معیار» (داریوش رجبیان)، «دبیره‌ی پارسی، آبشخور زبان ما» (ظفر میرزایان )، «واگرایی و همگرایی فارسی‌زبان‌ها» (شهزاده سمرقندی در گفت‌وگو با داریوش آشوری و قهرمان سلیمانی)، «پاره‌های فیس‌بوکی»، «راز زیبایی خط در زبان فارسی» (محمدعلی اسلامی ندوشن)، «زبان‌های خاموش» (داریوش رجبیان)، «فرهنگسرای آریایی» (ایرج ادیب‌زاده)، «شاهزاده کوچولو» (آنتوان دو سن اگزوپری) و «تارنورد» از جستارهای این فصلنامه است.

بنیاد اجتماعی «زبان مادری» در تاجیکستان، شهر دوشنبه، خیابان رودکی 106، خانه‌ی 88 جای دارد و رایانشانی این بنیاد zptajikistan@gmail.com ‌است.

بارگیری تازه‌ترین شماره‌ی مجله‌ی «زبان پارسی»، چاپ دوشنبه

پس از ورود به اینجا 10 ثانیه منتظر بمانید. دو نوشته با زمینه‌های سرخ و سبز ظاهر می‌شود. قرمز را بزنید و مجله را پیاده کنید.

جستارهای وابسته

  • نامه‌ی سرگشاده‌ی پارسی‌انجمن به سررشته‌دارانِ تاجیکستاننامه‌ی سرگشاده‌ی پارسی‌انجمن به سررشته‌دارانِ تاجیکستان می‌دانیم که سده‌ی بیستم سده‌‌ای بسیار تلخ و دردناک برای زبانِ پارسی در آسیای میانه یا فرارودان بود. در این سده، زبانِ پارسی در تاجیکستان ضربه‌هایی بسیار سخت خورد، آسیبهایی بسیار دید، و سست و ناتوان گردید. اکنون، در زمانِ فرخنده‌ی استقلال، امید است که آنچه زبانِ ما در سده‌ی بیستم از کف داد در سده‌ی بیست‌ویکم دوباره به دست آورد […]
  • دیدگاهِ انگلس درباره‌ی زبان، دبیره و ادبِ پارسی در نامه‌اش به مارکسدیدگاهِ انگلس درباره‌ی زبان، دبیره و ادبِ پارسی در نامه‌اش به مارکس گزارش و گردانش بزرگمهر لقمان: از این بازه‌ی چندهفته‌ای که خویشتن را درگیرِ نمایشهای خاورزمینیان کرده‌ام برای یادگیریِ زبانِ پارسی بهره برده‌ام. از زبانِ عربی گریزانم، از رویِ بیزاریِ ذاتی‌ام از زبانهای سامی، و ازآن‌رو که بی زمان نهادنِ بسیار، پیشرفت در آن شدنی نیست. در سنجش با آن، زبانِ پارسی بسیار آسان است. برای یادگیریِ پارسی بیشینه […]
  • زبان پارسی آماج تازش‌هازبان پارسی آماج تازش‌ها شهربراز- در برابر این همه تازش و دشمنی، سنگر بزرگ و پرتوانی نیست که از زبان پارسی دفاع کند و تنها می‌توان به برخی دلسوزان امیدوار بود و به توانایی زبان پارسی که ققنوس‌وار در همه‌ی تاریخ خود پایدار بوده است و پایدار خواهد […]
  • بارگیری رایگان پنجمین شماره‌‌ی فصلنامه‌ی «زبان پارسی»بارگیری رایگان پنجمین شماره‌‌ی فصلنامه‌ی «زبان پارسی» «تبر تقسیم هویت پارسی: سه‌گانه پارسی‌گو» و «پایه‌‌های ملی ارتش» از داریوش رجبیان، «واژگان تفرقه‌انداز در افغانستان»، «سرگذشت زبان پارسی» از جلال خالقی مطلق، «زبان پارسی و مرزهای جغرافیایی آن» گفت‌وگوی نسرین تبریزی با مسعود میرشاهی، «زبانهای پامیری و ضرورت حفظ و بقای آنها» از نظرشاه نظرشایف، «باغ ایرانی در گذر زمان» از طاهره (سها) نثر، […]
  • چاپ-پخش پنجمین شماره‌ی «زبان پارسی» در تاجیکستانچاپ-پخش پنجمین شماره‌ی «زبان پارسی» در تاجیکستان پنجمین شماره فصلنامه «زبان پارسی» در تاجیکستان منتشر شد. این مجله روز سوم خردادماه (24 مه) در باغ رودکی شهر دوشنبه میان دلبستگان زبان پارسی پخش شد. مجله را بانو زرافشان مردانوا، رئیس بنیاد اجتماعی «زبان مادری» و از دست‌اندرکاران چاپ این مجله، پخش […]
  • بارگیریِ «دستورِ دبیره‌ی پارسیِ تاجیکستان»بارگیریِ «دستورِ دبیره‌ی پارسیِ تاجیکستان» پارسی‌انجمن: تا زمانی که دبیره‌ی پارسی به تاجیکستان بازگردد، بازگشتی که آرزوی پارسی‌زبانانِ جهان است، چاره‌ای جز سامان دادن به دبیره‌ی سیریلیکِ کنونی که پارسیِ فرارود را با آن ‌نویسند نیست. شیوه‌نامه‌ی زیر، دستورِ نگارشِ زبانِ پارسی به دبیره‌ی سیریلیک است که در سومِ سپتامبرِ سالِ ۱۹۹۸ به تصویبِ جمهوریِ تاجیکستان رسیده است. […]
1+