data را «داده» ترجمه کنیم یا «داده‌ها»؟

پرسش از مجید: کجا data را «داده» ترجمه کنیم و کجا آن را «داده‌ها»؟
datum که دیسه مفرد data است، امروزه در متون انگلیسی به خصوص در زمینه‌ی انفورماتیک به کار نمی‌رود و تقریبا در همه حال از data استفاده می‌کنند.
در انگلیسی گاهی data را به صورت یک mass noun در نظر می‌گیرند و مثلا می‌گویند: data is
گاهی هم به صورت جمع آن را درنظر می‌گیرند و مثلا می‌گویند: data are و اگر هر دوی “data is” و “data are” را در گوگل جست‌وجو کنید می‌بینید که هر دو به کار می‌روند.
شماری از نویسندگان هم اصلا قاعده خاصی را در نظر نمی‌گیرند و همیشه برای data فعل مفرد به کار می‌برند یا در طرف مقابل نویسندگانی هستند که همیشه برای data فعل جمع به کار می‌برند.
تکلیف چیست؟

پاسخ: واژه در زبان فارسی با زبان انگلیسی دیگرسان است. در زبان انگلیسی همه­‌ی نامواژه­‌های جمع هم با کارواژه­‌ی مفرد به کار می­‌روند و هم جمع؛ اما در زبان فارسی هنگامی که بن­مایه­‌هایی که این داده‌ها از آن بیرون کشیده شده‌­است یکی نیست، می‌گوییم: «من به واکاوی داده­‌ها پرداختم».
به دیگر سخن، کاربرد دیسه‌­ی جمع زمانی سپارش می­‌شود که داده‌­ها همگن نیست، ولی چنانچه داده همگن باشد از دیسه­‌ی مفرد آن بهره می­‌بریم. فراموش نشود که اگر درباره­‌ی جنس سخن می­‌گوییم برای نمونه می‌­گوییم: «اسب حیوان نجیبی است»، از دیسه‌ی مفرد بهره می­‌بریم؛ زیرا درباره­‌ی هموندان آن نوع یا گروه یا جنس درست می‌نماید.

0

Comment on this FAQ


*