پایش برنامه‌ی «جواب»

کارگروهِ پایش پارسی‌انجمن در ماه‌روزهای [= تاریخ‌های] بیست‌وسوم و بیست‌وهشتم شهریورماه، برنامه‌ی «جواب» از برنامه‌های شبکه‌ی «من‌و‌تو» را پایش کرده است.

اگرچه این برنامه در زمینه‌ی آگاهی‌دهی به شهروندان و پرداختن به پرسمان [= مساله‌ی] پاسخگو بودن، درونمایه‌ای سودمند و فرهنگ‌سازانه دارد، با این همه، هیچ‌گونه پُرنگری‌ای در زمینه‌ی شیوه‌ی درست کاربرد واژگان در میان گردانندگان این برنامه دیده نمی‌شود.

پایشگر در درازای پایش این برنامه، شمار بالایی از واژگان ناآشنای بیگانه مانند بلک‌لیست، کانکشن، کوآلیتی و… را فهرست کرده است. واژگانی که شوربختانه از رهگذر همین رسانه‌ها، رفته‌رفته در میان توده‌ی مردم نیز همه‌گیر می‌شود.

 

برابر پارسی شماری از واژگان به کار رفته در برنامه‌ی «جواب»

آپلود: بارگذاری

اتفاق: رخداد

ادیت: ویرایش

اسم: نام

اول: نخست

ایمیل: رایانامه

بلک‌لیست: فهرست‌سیاه

پیج: تاربرگ

تایم: زمان

تجربه‌: آروین

تست: آزمون

تمدن: شهرآیینی

توریست: گردشگر

حرف: سخن

حمایت: پشتیبانی

دانلود: بارگیری

دیکتاتوری: خودکامگی

ساکن: باشنده

سلام: درود

سایز: اندازه

سوال: پرسش

شبیه: مانند

شغل: پیشه

صحبت: گپ

صحبت‌کردن: گپ‌زدن

فکر: اندیشه

قابل ‌مقایسه: همسنجیدنی

کادر: کارکنان

کانکشن: پیوند

کوآلیتی: چونی

لینک: رایاپیوند

مخصوصا: به‌ویژه

مرسی: سپاس

مصاحبه: گفت‌وگو

نظر: نگر، دیدگاه

وبسایت: تارنما

برای دریافت واژه‌های بیشتر به فهرست واژگان پارسی‌انجمن به «اینجا» بنگرید.

 

جستارهای وابسته

  • آرمانها، راهبُردها‌ و کارشیوه‌ کارگروه پایش زبان پارسیآرمانها، راهبُردها‌ و کارشیوه‌ کارگروه پایش زبان پارسی یکی از کُنشهای شایسته برای پاسداری از فرهنگ و زبانِ پارسی، یاری جُستن از برابرنهادهایی باتبار و سَره، پیشنهادِ واژه‎های نوساخته برای روان‌شدن در زبانِ همگان و بازداری از گسترش واژه‌های بیگانه است. چنین آرمانی، بی واکنشِ بهنگام در برابرِ آمدنِ واژه‌های تازه و همچنین پاسداری از دستورزبانِ پارسی، دست‌یافتنی نخواهد بود. ... در نبودِ آموزش […]
  • پایش برنامه‌ی «من ‌و تو +»پایش برنامه‌ی «من ‌و تو +» کارگروهِ پایشِ «پارسی‌انجمن»، برنامه‌ی «من ‌و تو +» را پایش‌ کرده است. این پایش، برنامه‌های پخش شده در روزهای چهارماَمرداد و سوم، هشتم و دهم شهریورماه 1393 را در بر می‌گیرد.
  • پایشِ برنامه‌ی «اتاق‌ خبر»پایشِ برنامه‌ی «اتاق‌ خبر» کارگروهِ پایش پارسی‌انجمن برنامه‌ي «اتاق خبر»، یکی دیگر از برنامه‌های شبکه‌ی «من‌ و ‌تو» را پایش کرده است. این پایش برنامه‌ها‌ی پخش‌شده در سیزدهم، شانزدهم و هیجدهم شهریور 1393 را دربر […]
  • فهرست واژگانفهرست واژگان این فهرست دستاورد کارگروه پایشِ پارسی‌انجمن است که ویراست دوم (شهریور 1393 خورشیدی) آن پیشکش خوانندگان گرامی می‌شود.
  • پایش «بفرمایید ‌شام»پایش «بفرمایید ‌شام» کارگروهِ پایشِ پارسی‌انجمن در ماه‌روزهای [= تاریخ] بیست‌وهفتم شهریور و سوم مهر، برنامه‌ی «بفرمایید ‌شام» از برنامه‌های شبکه‌ی «من‌و‌تو» را پایش کرده است. شاید بتوان گفت که سخنان صداپیشه و گرداننده‌ی برنامه و کاربرد آگاهانه‌ی واژگان پارسی از سوی او، تنها بخش امیدوار‌کننده‌ی این برنامه و چه بسا همه‌ی برنامه‌های شبکه‌ی «من‌و‌تو» در […]
  • پایشِ برنامه‌ی «سمت ‌نو»پایشِ برنامه‌ی «سمت ‌نو» «سمت ‌نو» نام برنامه‌ای دیگر از شبکه‌ی «من‌وتو» است که از سوی کارگروهِ پایشِ پارسی‌انجمن پایش شده است.

دیدگاهی بنویسید.


*