🎥 اگر آب ننوشید چه می‌شود؟ زیرنویس و برگردان به پارسیِ سره از «پارسی‌انجمن»

***

آگاهی: برای پیوند با ما می‌توانید به رایانشانی azdaa@parsianjoman.org نامه بفرستید. همچنین برای آگاهی از به‌روزرسانیهای تارنما می‌توانید هموندِ رویدادنامه پارسی‌انجمن شوید و نیز می‌توانید به تاربرگِ ما در فیس‌بوک یا تلگرام یا اینستاگرام بپیوندید.

جستارهای وابسته

3 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. با درود فراوان و سپاس از رنجشهایی که به دوش میکشید
    دیدگاهی که من دارم اینه که اگه نماهنگ هایی کودکانه با برگردان پارسی واسه کودکان فراهم بشه بسیار کارآمد تر هست
    آیا ما میتوانیم شما را یاری کنیم؟

  2. سپاسگذار از پخش و برگردان این جُستار پویانگاره ای دانشی !
    به جای کافِئین چه واژهء شایسته ای میتوانیم بنهیم !
    آیا کافئین از کافه و اَرَبیدهء آن قهوه برساخته شده است ؟

دیدگاهی بنویسید.


*