چاپ فرهنگ دوسویه‌ی پارسی – بلوچی از سوی پارسی‌انجمن

 

فرهنـگ کوچک پارسی ـ بلوچی بلوچی ـ پارسی

پژوهش و گردآوری:  غلامرضا آذرلی

به کوشش منوچهر پیشوا

ویراستار: حسین جاوید

پیرنگ‌گر پوشینه: مریم‌ تاج‌بخش

چاپخش: بهجت با پشتیبانی پارسی‌انجمن و همکاری کتابسرای بلخ

چاپ نخست: ۱۳۹۴؛ شمارگان: ۵۰۰ پوشینه

دفتر پخش و فروش چاپخش بهجت: خیابان میرزای شیرازی، شماره ۱۶۲؛ دورآوا-نمابر: ۸۸۸۹۹۹۰۷ – ۸۸۹۴۱۱۴۶

 

سردبیر پارسی‌انجمن: زبان‌ها و گویش‌های ایرانی گنجینه‌‌ای ارزشمند و پشتوانه‌ای سترگ برای زبان پارسی‌اند که با بررسی آن‌ها بسیاری از ناشناخته‌های زبان‌شناختی زدوده و با واکاوی این کان‌های پرگوهر بخش‌های ناشناخته‌ای از فرهنگ ایرانشهر بازشناسی می‌شود.

فرهنگ کوچک پارسی ـ بلوچی، بلوچی ـ پارسی نخستین نبیگی[=کتابی] است که در بخش زبان‌های ایرانیکِ «پارسی‌انجمن» چاپ می‌شود.

پارسی‌انجمن خویشکاری خویش را پاسداری و پالایش زبان پارسی می‌داند، آن هم در روزگاری که زبان پارسی ــ این یگانه‌‌ و بی‌همتای هستی و خویشتن‌شناسی ایرانی ــ دستخوش گزندها و نامردمی‌های فراوان شده است. این انجمن، که برآمده از چنین خویشکاری‌ای است، به‌دور از هر اندیشه و کنش سیاسی و آیینی، دستِ دوستی هر دوستدار زبان پارسی را می‌فشارد و امیدوار است که با همکاری یکایک آنانی که به این زبان شهرآیینی و فرهنگ و هنر ایرانی ارج می‌نهند و بدان دلبستگی دارند گامی، هرچند کوچک، در باروری و پویایی این زبان کهن بردارد. پارسی‌انجمن همچنین می‌کوشد با بازشناسی فرهنگ و خویشتن‌شناسی ایرانی در بستر زبان پارسی، به بازشناسی روندها و کنشگرانی که به پویایی زبان پارسی یاری رسانده‌اند بپردازد و اندیشه‌های آنان را بازخوانی کند و با نگاه به دستاوردهای جهانِ پیشرو در گستره‌ی‌ زبان‌شناسی، راه‌های پویاتر شدن زبان پارسی را با نگاه‌داشت بنیادهای آن بیابد و در فرجام، با آسیب‌شناسی زبان پارسی، بتواند تنگناهای زبانی را، به‌ویژه در گستره‌ی جهان دانش، بازشناسد و به اندازه‌ی خویش گره‌‌گشایی کند.

از چنین آرمانی است که پارسی‌انجمن برآن شد که فرهنگ کوچک‌ پارسی ـ بلوچی، بلوچی ـ پارسی، پژوهش و گردآوری سرور غلامرضا آذرلی، را که برآیند سال‌ها کوشش و پشتکار نویسنده‌ی ارجمند آن است به چاپ برساند؛ باشد که پژوهندگان و دلبستگان زبان‌های ایرانی، به‌ویژه زبان بلوچی، را سودمند افتد و پیش‌درآمدی برای کارهای آیندگان و نوشتن فرهنگ درخوری برای این زبان ایرانی باشد.

در پایان جا دارد از پشتیبانی سرور پرویز شاه‌چراغی برای چاپ این فرهنگ سپاسگزاری کنم.

 

جستارهای وابسته

1 دیدگاه فرستاده شده است.

 1. man niz basyâr sepâsmand am. naskhâ ye âmuzešik o vâžanâmahâ ye baluci kamyâb ast.
  aknun ke vâža ye nibeeg râ ba kâr borda id behtar ast “ketâbhâ ye bagozida”o “ketâbxâna” râ niz bâ nask- yâ nibeeg- (nebig?) pârsi konid.
  bad nist yak negarsanji andarbâra ye degarguni ye nevismân râ beâqâzânid.
  man xvad negarsanji ye zabân e sanja andar irân kodâm bâšad râ karân am (andar hâl e kardan).

  درود واسپوهر گرامی
  از پشتیبانی‌ همیشگی‌ات سپاسگزاریم. آن پارسی‌سازی‌ها نیز به زودی انجام می‌شود.
  دگرگونی دبیره‌ی پارسی و کوشیدن در این راه آماج ما نیست؛ ازیراکه پارسی‌انجمن دبیره‌ی کنونی پارسی را بخش ناگسستنی از زبان و فرهنگ ایران می‌داند.
  با سپاس
  پارسی‌انجمن

دیدگاهی بنویسید.


*