زبانِ پارسی، ایران و فرهنگ‌نویسی (۲)

بیش از هزار سالِ پیش، مسعودی، دانشمند و تاریخ‌نگارِ پرآوازه‌ (درگذشته‌ی ۳۴۶ مَهی)، در «التنبیه و الاشراف»، هنگامی که از ایرانیان یا به گفته‌ی خودش «امتِ فرس» سخن به میان می‌آورد و مرزهای ایشان را برمی‌شمرد از «فارسی» چونان زبانِ آن «امت» هم سخن به میان می‌آورد.

در درازای هزاره‌های پی‌درپی، زبانِ پارسی از برجسته‌ترین رشته‌های پیونددهنده‌ی مردمانِ ایران‌زمین بوده و همه‌ی تیره‌های ایرانی در شکوفایی هر چه بیشتر و گسترشِ آن نه تنها در سرتاسرِ ایرانشهر که در پهنه‌ای گسترده از هندوستان تا اروپا کوشیده‌اند و نوشته‌هایی بسیار، سرودین و ناسرودین، آفریده‌اند و به فرهنگ و هنرِ جهانی و جهانیان پیشکش کرده‌اند.

در تاریخِ کهنسالِ ادبِ پارسی یکی از درخشان‌ترین سویه‌ها کوششِ دانشمندان و ادب‌شناسان در زمینه‌ی فرهنگ‌نویسی است که در پاسداشت و گسترشِ زبان و ادبِ پارسی جایگاهی بسزا داشته است.

در زیر بخشِ دوم گفت‌وگوی علی بهرامیان را با دکتر ژاله آموزگار و دکتر حسن انوری که در سی‌ام مهرماهِ ۱۳۹۸ در «بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار» انجام شده است بشنوید.

***

آگاهی: برای پیوند با ما می‌توانید به رایانشانی azdaa@parsianjoman.org نامه بفرستید. همچنین برای آگاهی از به‌روزرسانیهای تارنما می‌توانید هموندِ رویدادنامه پارسی‌انجمن شوید و نیز می‌توانید به تاربرگِ ما در فیس‌بوک یا تلگرام یا اینستاگرام بپیوندید.

جستارهای وابسته

  • زبانِ پارسی، ایران و فرهنگ‌نویسی (۱)زبانِ پارسی، ایران و فرهنگ‌نویسی (۱) به دنباله، بخشِ نخستِ گفت‌وگوی علی بهرامیان با دکتر ژاله آموزگار و دکتر حسن انوری درباره‌ی «زبانِ پارسی، ایران و فرهنگ‌نویسی» را که در سی‌ام مهرماهِ ۱۳۹۸ در «بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار» انجام شده است […]
  • دکتر حسن انوری: بیش از 60 درصد استادان زبان فارسی، آذربایجانی‌انددکتر حسن انوری: بیش از 60 درصد استادان زبان فارسی، آذربایجانی‌اند تنها من نیستم که شیفته زبان فارسی‌ام. می‌توانم شهادت بدهم که بیشتر آذربایجانیان زبان فارسی را دوست دارند. برآورد کرده‌اند که بیش از 60 درصد استادان زبان فارسی در دانشگاههای کشور از آذربایجان برخاسته‌اند. در تاریخ نیز سهم آذربایجان در پدیدآوردن آثاری به فارسی به ویژه فرهنگ فارسی شایان توجه […]
  • «زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» چاپ شد«زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» چاپ شد «زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» نوشته‌ی رَهام اشه و گردانشِ مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان به پارسیِ سره چاپ شد.
  • زبان شیرین فارسیزبان شیرین فارسی «زبان شیرین فارسی» وَرنام سخنرانی استاد ژاله آموزگار است که در آیین گشایشِ انجمنِ اندرکشورال[=بین‌المللی] ایرانشناسی (The International Society for Iranian Studies, ISIS) در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰ در لوس‌آنجلس خوانده شده است. این سخنرانی را ببینید و بشنوید یا پی‌دی‌اف آن را بارگیری […]
  • زبان پارسی و پیوستگیِ کیستیِ ایرانزمینزبان پارسی و پیوستگیِ کیستیِ ایرانزمین آرمین سورن: زبان پارسی، چیزی ست فرای زبان دیوانی ‌و سراسری؛ او بنیاد کیستیِ همۀ ایرانیان است. حتا آن دسته از ایرانیان نیز که امروز در بیرون از مرزهای ایرانِ کوچک می‌زیند و حتا آن دسته از ایرانیان، که امروز، زبانی جز زبان پارسی را از مامِ خویش می‌آموزند. کیستیِ ایرانزمین که زبان پارسی جایگاهِ نمودِ آن است، زیرآمدی از امرِ حق نیست، خود […]
  • زبان پهلوی، ادبیات و دستور آنزبان پهلوی، ادبیات و دستور آن زبان پهلوی، ادبیات و دستور آن نوشته‌ی ژاله آموزگار و زنده‌یاد احمد تفضلی است که زنده‌یاد ایرج وامقی این نبیگ[=کتاب] را در جستار زیر بررسیده و شناسانده است.

دیدگاهی بنویسید.


*