«جاماسپی» نامزدِ «کتابِ سال» شد

جاماسپی

پارسی‌انجمن: «جاماسپی» از «بزرگمهرِ لقمان» نامزدِ «کتابِ سالِ» ایران در بخشِ «زبانهای باستانی» شد.

دیگر نامزدهای بخشِ «زبانهای باستانی و گویشهای محلی»، در سالِ ۱۴۰۰، چنین‌اند:

 • فرهنگِ زبانِ فارسیِ باستان از چنگیزِ مولایی؛
 • فارسیِ باستان: کتیبه‌ها، واژه‌نامه از محمدِ حسن‌دوست؛
 • کتابِ سومِ دینکرد از فریدونِ فضیلت؛
 • تاریخ و سنتِ زردشتی از حمیدرضا دالوند.

در بخشِ «زبانِ فارسی» نیز نبیگِ زیر نامزد شده است:

 • تلفظ در شعرِ کهنِ فارسی: بهره‌گیری از شعر در شناختِ تلفظهای دیرین از وحیدِ عیدگاهِ طرقبه‌ای.

در «زبان‌شناسی» نیز نامزدها چنین‌اند:

 • زبان‌شناسی: منظری ایرانی از محمدِ دبیرمقدم؛
 • نگاهی به تاریخِ معنی‌شناسی از کورشِ صفوی؛
 • صرف: رویکردهای نظری و کاربردِ آنها در تحلیلِ زبانِ فارسی از فائزه ارکان و تهمینه حیدرپورِ ‌بیدگلی؛
 • منطق و زبان‌شناسی از اَلوود، اَندرسُن و دال با گردانشِ فاطمه راکعی.

گفتنی است، «جاماسپی» (یا «یادگارِ جاماسپ»، یا «جاماسپ‌نامه») را که بزرگمهرِ لقمان بر پایه‌ی گزارشِ رهامِ اشه به دست داده، چهارمین نبیگ از گردآوردِ خردنامگ است که آن را شورآفرین، در سالِ ۱۳۹۹، در ۳۴۰ رویه، چاپخش کرده است.

از خردنامگ، در سالهای گذشته، نیز «گویاییِ ارستو» از پاولِ پارسی ـ فلیسوفِ ایرانِ باستان و استادِ فلسفه‌ی خسرو انوشیروان ـ با گردانشِ رهامِ اشه از سوریگ و عربی به انگلیسی و گردانشِ بزرگمهرِ لقمان به پارسی، و همچنین «زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» نوشته‌ی رَهام اشه با گردانشِ مریمِ تاج‌بخش و بزرگمهرِ لقمان، نامزدِ کتابِ سالِ شده بودند.

همچنین، گفتنی است، با پایان یافتنِ نسخه‌های چاپِ نخستِ جاماسپی و نیز گویاییِ‌ ارستو،  «کتابِ سده»، در روزهای پیشِ رو، چاپِ دوم آنها را در دسترسِ استادان، پژوهندگان، دانشجویان و دوستدارانِ فرهنگ و زبانهای ایرانی خواهد نهاد.

***

«جاماسپی» را از «این جای» توان خریدن.

جستارهای وابسته

 • چاپِ نبیگی از پاولِ پارسی، فرزانه‌ی ایرانِ باستانچاپِ نبیگی از پاولِ پارسی، فرزانه‌ی ایرانِ باستان پارسی‌انجمن: «گویاییِ ارستو» از پاولِ پارسی ـ فرزانه‌ (فیلسوف) و گویایی‌دانِ (منطق‌دانِ) ایرانِ باستان و استادِ فرزانگیِ (فلسفه‌ی) خسرو انوشیروان ساسانی ـ برای نخستین‌بار با گردانشِ بزرگمهرِ لقمان چاپ شد. نبیگِ (کتابِ) «گویاییِ ارستو» دربردارنده‌ی سه گفتار از پاولِ پارسی است که به شاه خسرو انوشیروان پیشکش شده است. بزرگمهرِ لقمان این […]
 • «دیباچه‌ای بر فلسفه‌ی تاریخِ ایران» چاپ شد«دیباچه‌ای بر فلسفه‌ی تاریخِ ایران» چاپ شد ارسلانِ پوریا، دیباچه‌ای بر فلسفه‌ی تاریخِ ایران، به کوششِ بزرگمهرِ لقمان، خردنامگ ۲، چاپِ نخست، کتابِ سده، ۱۳۹۶، ۴۰۴ رویه، شابک ۳-۸-۹۷۸۲۳-۶۰۰-۹۷۸. پارسی‌انجمن: «دیباچه‌ای بر فلسفه‌ی تاریخِ ایران» نوشته‌ی زنده‌یاد ارسلانِ پوریا ـ فیلسوف، نمایشنامه‌نویس و سراینده‌ی ایرانی ـ به کوششِ بزرگمهرِ لقمان برایِ نخستین‌بار چاپ شد. این دیباچه […]
 • «زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» چاپ شد«زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» چاپ شد «زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» نوشته‌ی رَهام اشه و گردانشِ مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان به پارسیِ سره چاپ شد.
 • «جاماسپی» چاپ شد«جاماسپی» چاپ شد پارسی‌انجمن: نیاز بود که روزی «جاماسپی» به پارسی درآید و اینک این نیاز برآورده شده است: «جاماسپی» (گزارشِ پارسیگِ (پهلویِ) یادگارِ جاماسپ/ جاماسپ‌نامه)، یادگاری بازمانده از هزاره‌ها، با گردانش و گزارشِ «بزرگمهر لقمان»، به پارسیِ سره، برایِ نخستین بار، چاپ […]
 • «زبانِ پارسیگ» گردانشِ مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان و «اوستا»ی رهام اشه نامزدِ «کتابِ سال» شدند«زبانِ پارسیگ» گردانشِ مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان و «اوستا»ی رهام اشه نامزدِ «کتابِ سال» شدند «زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» نوشته‌ی رَهام اشه با گردانشِ مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان، و «اوستا» (Avesta; A Grammatical Précis) نوشته‌ی رهام اشه به زبانِ انگلیسی، نامزدِ «کتابِ سالِ» ایران در سالِ ۱۳۹۸ در زمینه‌ی زبانهای باستانی […]
 • اندر بایستگیِ پارسیگ‌‌آگاهیاندر بایستگیِ پارسیگ‌‌آگاهی مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان: زبانِ «پارسی» دنباله‌ی زبانِ «پارسیگ» (پهلوی) و آن نیز دنباله‌ی زبانِ «پارسه» (پارسیِ باستان) است. زین‌رو، پارسی‌شناسی بی پارسیگ‌شناسی شدنی نباشد. با پارسیگ‌‌‌آگاهی است که به شناختی ژرف از پارسی توان دست یازیدن. چه نه تنها از چشمِ پارسیگ به پارسی نگریستن نگریستن به جان و جهانِ خویش با چشمانِ خویشتن است که […]

دیدگاهی بنویسید.


*