Нуроӣ, Алӣ (1401); Фарҳанги решаи луғоти форсӣ. Омрико, Ҷилибрис.

Боргирии «Фарҳанги решаи луғоти форсӣ»-и Нуроӣ

Порсӣ Анҷуман: «Фарҳанги решаи луғоти форсӣ, бо намудори муштаққот» гирдоварии дуктур Алии Нуроӣ аст. Ӯ бо пижӯҳиш дар решаҳои вожаҳои форсӣ ва ҷустуҷӯи куҳантарин дисаҳои шинохташудаи онҳо дар бунхонҳо(манобеъ)-и гуногун, додаҳое бисёр дар бораи ҷудомад(иштиқоқ) ва пайванди онҳо бо вожаҳои ҳамрешаашон дар дигар забонҳо гирдоварӣ карда ва онҳоро ба гунаи намудори дарахтӣ барои ҳар реша кашидааст то хонандагон бо як нигоҳ битавонанд ҳамаи ҷудомадҳои як решаро ба як ҷой бибинанд.

Нуроӣ, Алӣ (1401); Масири иштиқоқи луғоти форсӣ. Омрико. Ҷилибрис.

Боргирии «Масири иштиқоқи луғоти форсӣ»-и Нуроӣ

Порсӣ Анҷуман: «Масири иштиқоқи луғоти форсӣ» гирдоварии дуктур Алӣ Нуроӣ аст.

Ӯ худ дар пешгуфтор дар бораи ин набигаш (китобаш) чунин навиштааст:

«Дар солҳои гузашта, иттилоъоти нисбатан густурдае дар бораи қадимитарин решаҳои шинохташуда луғоти форсиро аз мароҷеъ ва маохизи гуногун ҷамъоварӣ карда ва дар қолаби шаҷараномаҳое барои ҳар реша тарсим ва дар чанд китоб, аз ҷумла «Фарҳанги решаи луғоти форсӣ» бо намудори муштаққот мунташир кардам…

Баробарниҳодаҳое барои ду вожа: «тазоҳурот» ва «инқилоб»

Куруши Ҷаннатӣ: Ҷунбишҳои сарагароёна ба думболи онанд, ки то онҷо ки шуданист ва дар чаҳорчӯби дониш ва санҷидорҳо(завобит)-и вожагузинӣ мегунҷад, забонро аз вомвожаҳои бегона сабукбор кунанд. Бар пояи дидгоҳҳои сарагароёна бисёре аз наввожаҳои порсӣ, ки дар оғоз ноошно ва шигифт менамоянд дар гузари замон ҷойи худро дар баданаи забон боз мекунанд.

Нигора аз Шоҳномаи Демут. Шоҳашоҳ Хусрави Анӯшервон барои дастури худ, Бузургмеҳр, меҳмонӣ баргузор кардааст.

Устигони Хусрав

Маздо Тоҷбахш: Дар нивиштаҳои бостонӣ шаҳре ба номи Устигон то кунун ёфт нашудааст. Низ гувоҳӣ (сикка, муҳр, сангнивишта ва …) бар бувиши шаҳре бо ин ном на дар рӯзгори подшоҳии Хусрави Анӯшервони соcонӣ ва на дар ҳеч замоне дигар дар даст нест. Бар пояи ончи дар ин ҷустор омадааст, метавон бад-ин бароянд расид, ки вожаи устигон дар “Ёдгори Бузургмеҳр” на шаҳри соcонӣ, ки танҳо барноме (лақабе) барои Бузургмеҳри Бухтагон будааст.