نوروزانه‌ی پارسی‌انجمن: آوانبیگِ «کلیله و دمنه»

پارسی‌انجمن، به فرخندگیِ فرارسیدنِ جشنِ شکوهمند نوروز، آوانبیگِ(کتابِ صوتیِ) «کَلیلَه و دَمنه» را به خوانندگانِ ارجمندش، نوروزانه‌، پیشکش می‌کند. باشد که سالِ پیشِ رو سالی فرخنده در پهنه‌ی ایرانشهر و سرشار از شادی برایِ ایرانیان و ایرانی‌تباران در هر کجای این گیتیِ پهناور باشد.

کلیله و دمنه

پارسی‌نگار: حسین بینایی

خوانشگر: محمد ولیان

***

۰۱ پیشگفتار: نوشته‌ی بهنود پسر شاه پارسی برای آوردن کلیله و دمنه

***

۰۲ فرستادن برزویه‌ی پزشک به هند برای آوردنِ کلیله و دمنه

***

۰۳ چرا و چگونه کلیله و دمنه را بخوانیم: نوشته‌ی پسر دادویه

***

۰۴ برزویه: نوشته‌ی بزرگمهر بختگان

***

۰۵ بخش ۱: شیر و گاو «آغاز کلیله و دمنه» 

***

۰۶ بخش ۲: دمنه در دادگاه

***

۰۷ بخش ۳: کبوتر دانا

***

۰۸ بخش ۴: جغدها و زاغها

***

۰۹ بخش ۵: انتر و سنگ‌پشت

***

۱۰ بخش ۶: پارسا و راسو

***

۱۱ بخش ۷: موش و گربه

***

۱۲ بخش ۸: پادشاه و توتی شیرین‌زبان

***

۱۳ بخش ۹: شیر و شگال

***

۱۴ بخش ۱۰: ماده شیر و شگال و کمانگیر

***

۱۵ بخش ۱۱: ایلاز و بلاش و ایراندخت

***

۱۶ بخش ۱۲: پارسا و مهمان

***

۱۷ بخش ۱۳: زرگر و رهگذر

***

۱۸ بخش ۱۴: شاهزاده و یاران او

***

۱۹ بخش ۱۵: کبوتر و شگال و ماهیخوار

***

۲۰ پایان نامه‌ی کلیله و دمنه

***

۲۱ پارسی‌انجمن


آگاهی: برایِ بارگیری کلیله و دمنه به تلگرام پارسی‌انجمن سر بزنید.

***

آگاهی: برای پیوند با ما می‌توانید به رایانشانی azdaa@parsianjoman.org نامه بفرستید. همچنین برای آگاهی از به‌روزرسانیهای تارنما می‌توانید هموندِ رویدادنامه پارسی‌انجمن شوید و نیز می‌توانید به تاربرگِ ما در فیس‌بوک یا تلگرام یا اینستاگرام بپیوندید.

جستارهای وابسته

3 دیدگاه فرستاده شده است.

دیدگاهی بنویسید.


*