رایانامه و رایانشانی

 پرسش از محمود رائینی: با درود بسیار؛ شادمان شدم که نام‌آورانی در گستره پژوهش‌های زبان پارسی در این انجمن قلم می‌زنند. این انجمن باید برای کسانی که هموند می‌شوند شرایطی فراهم کند تا بتوانند دیدگاه‌های خود را بنگارند، بنابراین نیاز به رهنمود است. برای یکنواختی و جلوگیری از بهمریختگی واژه‌گزینی بهتر است واژه‌های جاافتاده را بپذیریم. برای نمونه به جای ایمیل «رایانامه» همگانی شده است، در حالی که شما پیشنهاد نویی در این درگاه آورده‌اید: رایانشانی. پیروز و سرفراز باشید.

پارسی‌انجمن: دوست ارجمند درود. از پرنگری‌تان سپاسگزاریم. بخش «پرسش‌وپاسخ» برای چنین گپ‌وگفت‌هایی ساخته شده است.

«تار» و «رایا» پیشوند‌هایی برای واژگانِ رایانه‌ای و اِسپاش‌های [= فضاهای] اینترنتی‌اند و برابرنهادهای پارسی‌انجمن در این‌زمینه چنین‌اند:

رایانشانی: e.mail address

رایانامه: e.mail

تارنشانی یا نشانی تارنما: http://www.parsianjoman.com

تاربرگ: page

تارنما: website

تارنگار: weblog

تارپیوند: link

با سپاس

 

جستارهای وابسته

1 دیدگاه فرستاده شده است.

دیدگاهی بنویسید.


*