4 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. ماهیت به معنای چیستی است. بودمایه اما این معنا را ندارد بلکه بیشتر معنای جنس است.

    درود دوست گرامی. تا جایی که می‌دانیم این واژه عربی است. دربارهٔ پارسی بودن بسیاری از واژه‌های تازی سخن‌های بسیاری است ولی تنها آن واژگانی را از بن پارسی می‌دانیم که شوندهای بسنده برای اثبات ‌پارسی بودنشان داشته باشیم.
    پارسی‌انجمن

    0

دیدگاهی بنویسید.


*