5 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. درود بر شما
    کاهش و کم شدن کُنشی هایی اند رو به پایین. مانند کم شدن درآمد یا کاهش سطح آبگونِ درون یک آوند
    از این رو چسباندن پیشوند فرو (به معنای رو به پایین) به کاستن که خود کنشی است رو به پایین چندان درست و اَرشا نمی نماید.

  2. درود دوست گرامی. هنگامی که دو واژه در کنار هم قرار می‌گیرند چه بسا معنای تازه‌ای بسازند که با معنای بخش‌های سازنده‌ٔ آنها همخوانی نداشته باشد. برای نمونه : «فراگرفتن» به معنای گرفتن چیزی از بالا نیست. پیشوند «فرا» با قرارگرفتن در کنار واژه‌ٔ «گرفتن» معنای «آموختن» می‌دهد.

  3. درود. فروکاستن واژۀ جاافتاده تری است. همچنین پیشوند وا بیشتر رسانندۀ معنای «دوباره» است.

دیدگاهی بنویسید.


*