۱۰۲. نمایشگر

جستارهای وابسته

0

2 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. درود دوست گرامی. «دیسپلی» به ورنام(عنوان) نامواژه در زبان پارسی کاربرد نیافته‌است. دربارهٔ پایش به ازدانگارهٔ «پایش» (شمارهٔ ۴۶) بنگرید.در پارسی برای برابرسازی واژهٔ «مانیتور» از دو واژهٔ جداگانه بهره برده شده‌است.

    0

دیدگاهی بنویسید.

رایانشانی شما پخش‌ نخواهد شد.


*