پارسی را پاسداری کن، اگر دانشوری

 زنده‌یاد فریدون مشیری

زادگاه مهر بود و مهرآیین کشوری

چون درخشان گوهری در پهنه‌ی پهناوری

جای جا، در سرزمین‌های فراخش،

مردمانی پاک‌جان

گونه‌گون آیین و دین

گون‌گون آداب، اما یک ‌زبان

پارسی، جانمایه‌ی هم‌بستگی‌شان بود

هم‌زبانی چهره‌ساز زندگی‌شان بود

دست‌ها در دست هم، در جانشان می‌تافت

آفتاب دوستی، با گرمی جانپروری

نور یک فرهنگ می‌تابید بر دل‌هایشان

لاجرم سرشار بود از عشق، از آزادگی دنیایشان

بر چکاد سرفرازی جایشان

سرزمین سرفرازان بود، «ایران» نام او

مهرورزان، جرعه‌نوش جام او

کشوری چشم و چراغ خاوران،

سرزمین نیک‌اندیشان و پاکان جهان،

نیک‌گفتاران،

نیک‌کرداران،

کشور نام‌آوران با مردم نام‌آوری

این میان بیگانگان،

در کمین بودند با ترفندها!

رخنه‌ها کردند از راه «زبان»

تا نفاق افتاد در یاران و خویشاوندها

دست‌ها از هم جدا

اشک‌ها شد جانشین خوش‌ترین لبخندها…!

آه، ای از همزبانان، همدلان، افتاده دور!

آه، ای از کاروان جا مانده،

حیران، ناصبور!

روزگار سرفرازی‌هایت آیا آرزوست؟

تا گذاری بار دیگر دست خود در دست دوست

پارسی را پاسداری کن، اگر دانشوری.

جستارهای وابسته

  • پیرایش و بازسازی زبان (3)پیرایش و بازسازی زبان (3) استاد داریوش آشوری- در کار پیرایش زبان فارسی اساس کار می‌باید بازشناختن آسیبهایی باشد که به این زبان، بویژه به نثر آن، از راه دست اندازیهای خودسرانه و ناشیانه و منشیانه رسیده است و بازگردانیدن آن بر پایه‌های درست و استوار خود […]
  • مسائل واژه‌سازی (۶)مسائل واژه‌سازی (۶) استاد داریوش آشوری- گرایش به سادگی زبان که با نثر سیاسی و روزنامه‌نویسی آغاز شد راه خود را به سوی فارسی‌گرایی باز کرد که گرایشی است درست. این گرایش، البته، با پدید آمدن ملت‌باوریِ (ناسیونالیسم) مدرن نیز مناسبت داشته است، اما بر روی هم این اثر سودمند را داشت که زبان فارسی را بر روی پایۀ اصلی و طبیعی خود برگرداند و این زبان از توش-و-توان […]
  • ۲. چند واژه در پیوند با رایانه (۲)۲. چند واژه در پیوند با رایانه (۲)  
  • نیروی یگانگی‌بخش زبان فارسی؛ بررسی کتاب «تاریخ و زبان در افغانستان»نیروی یگانگی‌بخش زبان فارسی؛ بررسی کتاب «تاریخ و زبان در افغانستان» فریدون جنیدی- از سوی بنیاد فرهنگی دکتر افشار یزدی نامه‌ای به نام « تاریخ و زبان در افغانستان» به چاپ رسید که دری تازه از پژوهش را در تاریخ و فرهنگ مرزی که از دو سده‌ی پیش «افغانستان» نامیده شد، باز می‌کند و برخی از پیوندهای آشکار میان مردمان دو سوی این مرز (و گاه سه‌سوی این مرز) را بازمی‌نماید. […]
  • مسالۀ واژه‌سازی (4)مسالۀ واژه‌سازی (4) استاد داریوش آشوری- آشفتگی کار زبان خود بازتابی است از آشفتگی کار جهان ما. جهانی بسامان زبانی بسامان دارد، زیرا زبان آیینه است و در خود بازمی‌نمایاند که هر قومی ‌در چه جهانی به سر می‌برد و نسبت او با همه چیز - در میان زمین و آسمان و فراسوی آسمانها - چگونه و در چه مرتبه‌ای است […]
  • دو گونه برخورد با زبان (5)دو گونه برخورد با زبان (5) استاد داریوش آشوری- بسیاری از دشمنان واژه‌سازی ... برآنند که باید همان واژه‌های بیگانه را که ایشان با آن آشنا هستند بکار برد تا ایشان به زحمت نیفتند. این گروه هوادار واژه‌های «بین‌المللی» هستند. اما هرکس که به جد با کار زبان و بویژه نوشتن سر - و - کار داشته باشد، می‌داند که چنین حکمهایی تا چه حد نارساست. […]
0

1 دیدگاه فرستاده شده است.

  1. با درود بیکران به روان زنده یاد چکامه سرای گرانقدر فریدون مشیری, بسیار زیبا و دلنشین بود و بر جان و دل نشست. فرهنگ و پیشینه هر مردمی را اگر بگیرند و یا دگرگون کنند , آن مردم را باید مرده پنداشت! به یزدان که گر ما خرد داشتیم / کجا این سرانجام بد داشتیم /.فردوسی

    0

دیدگاهی بنویسید.


*