چالشهای امروزِ زبانِ فارسی

پارسی‌انجمن: دکتر رضا امینی در جُستارِ «چالشهای امروزِ زبانِ فارسی» به دشواریهای پیشِ روی زبانِ پارسی از دو سویه‌ی زبانی و نازبانی پرداخته است.

ایشان در سویه‌ی زبانی واگراییِ سه‌ گونه‌ی پارسیِ ایران، افغانستان و تاجیکستان را از یکدیگر بررسیده و از سویه‌ی نازبانی، یا دشواریهایی که پیوندی با خودِ زبان ندارند، به جایگاهِ پارسی در ایران، افغانستان و تاجیکستان پرداخته است.

«چالشهای امروزِ زبانِ فارسی» را از «اینجا» بارگیرید.


آگاهی: برای پیوند با ما می‌توانید به رایانشانی azdaa@parsianjoman.org نامه بفرستید. همچنین برای آگاهی از به‌روزرسانیهای تارنما می‌توانید هموندِ رویدادنامه پارسی‌انجمن شوید و نیز می‌توانید به تاربرگِ ما در فیس‌بوک یا تلگرام یا اینستاگرام بپیوندید.


جستارهای وابسته

 • نامه‌ی سرگشاده‌ی پارسی‌انجمن به سررشته‌دارانِ تاجیکستاننامه‌ی سرگشاده‌ی پارسی‌انجمن به سررشته‌دارانِ تاجیکستان می‌دانیم که سده‌ی بیستم سده‌‌ای بسیار تلخ و دردناک برای زبانِ پارسی در آسیای میانه یا فرارودان بود. در این سده، زبانِ پارسی در تاجیکستان ضربه‌هایی بسیار سخت خورد، آسیبهایی بسیار دید، و سست و ناتوان گردید. اکنون، در زمانِ فرخنده‌ی استقلال، امید است که آنچه زبانِ ما در سده‌ی بیستم از کف داد در سده‌ی بیست‌ویکم دوباره به دست آورد […]
 • پاسخِ فرنشینِ فرهنگستانِ دانشهای تاجیکستان به نامه‌ی سرگشاده‌ی پارسی‌انجمنپاسخِ فرنشینِ فرهنگستانِ دانشهای تاجیکستان به نامه‌ی سرگشاده‌ی پارسی‌انجمن فرهاد رحیمی، فرنشینِ فرهنگستانِ دانشهای تاجیکستان (رئیس آکادمی علوم تاجیکستان)، به نامه‌ی سرگشاده‌ی پارسی‌انجمن به سررشته‌دارانِ تاجیکستان پاسخ داده است که به دنباله می‌خوانید.
 • زبان پارسی آماج تازش‌هازبان پارسی آماج تازش‌ها شهربراز- در برابر این همه تازش و دشمنی، سنگر بزرگ و پرتوانی نیست که از زبان پارسی دفاع کند و تنها می‌توان به برخی دلسوزان امیدوار بود و به توانایی زبان پارسی که ققنوس‌وار در همه‌ی تاریخ خود پایدار بوده است و پایدار خواهد […]
 • ویژه‌نامه‌ی «پارسی‌انجمن»: زبانِ پارسی در تاجیکستانویژه‌نامه‌ی «پارسی‌انجمن»: زبانِ پارسی در تاجیکستان در این ویژه‌نامه «پارسی‌انجمن» در جُستارهایی چند به زبان و ادبِ و دبیره‌ی پارسی در فرارود و نیز چه‌بود و چیستیِ تاجیکان ازنگرِ تاریخی و فرهنگی می‌پردازد.
 • کیستی تبرخورده‌ی زبان پارسی (۲)کیستی تبرخورده‌ی زبان پارسی (۲) پارسی‌انجمن: جستارِ پیشِ رو، به انگیزه‌های جداسازیِ دروغین و به سه نام خواندن زبانِ پارسی در سه کشورِ ایران، افغانستان و تاجیکستان پرداخته است.
 • دیدگاهِ انگلس درباره‌ی زبان، دبیره و ادبِ پارسی در نامه‌اش به مارکسدیدگاهِ انگلس درباره‌ی زبان، دبیره و ادبِ پارسی در نامه‌اش به مارکس گزارش و گردانش بزرگمهر لقمان: از این بازه‌ی چندهفته‌ای که خویشتن را درگیرِ نمایشهای خاورزمینیان کرده‌ام برای یادگیریِ زبانِ پارسی بهره برده‌ام. از زبانِ عربی گریزانم، از رویِ بیزاریِ ذاتی‌ام از زبانهای سامی، و ازآن‌رو که بی زمان نهادنِ بسیار، پیشرفت در آن شدنی نیست. در سنجش با آن، زبانِ پارسی بسیار آسان است. برای یادگیریِ پارسی بیشینه […]

5 دیدگاه فرستاده شده است.

 1. ۱۶th May 2019 – 26 urdebehsht 1398

  wagera-ye sae gone parsi iran , afghanistan wa tajikistan ra ke arj-mand dr. raza amini yaad nemode ast az did wa neger man na-dorost ast , chon-ke der deron her yek az keshwer haa-ye nam-borde der shahr haa-ye her kodam az keshwer haa merdom baa goyesh haa wa lah-je haa gonagon gap mi zananad. in gozare der baare-ye hame zaban haa-ye giti rast-goye mi ne maayed. haem der deron yek astan , her sharestan goyesh khod ra darad , ama merdom sharestan haa hangami ke be deron shahr be rawand yaa baa yek kas ke der shahr zand-gi mi konand gaep be zanand, be goyesh deron shahr gaep mi zanand, in gozare ra man dide am. der deron khod keshwer khorasan (afghan=poshto-stan) her shahr az khod zaban-zad haa weje ash ra darad ke baa andak degergoni hamanand zaban-zad haa-ye shahri ast ke az an 1500 kilometer dor ast, in gozare der deger zaban haa haem hasti darad

  in-ke raza shah pahlawi der 21 march 1936 nam keshwer pars ra be ray-zani wa rahnamaye fer-hangi haa wa keshwer-dar haa-ye keshwer pars be iran degergon kerd , az neger man kar na-dorost rokh dad. khod raza shah chizi der in baare ne mi danest , haman kas haa-ye ke baa au der pewand bodand be au andishe haa-ye na-dorost shan ra ray-zani kerde wa au ra maghz-shoye mi kerdand. in dorost ast ke nam iran der shah-naame bar haa nabeshte shode ast wa pars ra be nam iran haem mi shanakhtand , ama der hame giti in keshwer baa gozeshte-ye afzon ber 2500 sal fer-man-rewaye der giti be nam pars mi shanakhtand. in ahang-giri na-dorost tehran be poshto tabar haa-ye keshwer khorasan hangam dad ; taa be kher-tazi bishter be perdazand. ferman-rewaye wapas-gera wa na-dorost-kar kabul be in pewand der sal 1936 anjoman adabi zaban parsi ra bast wa be jaa ash anjoman goyesh poshto ra bon-yad nehad. kenon der hame giti waje-ye pars be merdom ash-nater az waje-ye iran ast , der deraza afzon ber 40 sal ke man der europa wa amrika baa her kas gaep zade am , deryafte am ke shanawande waje pars ra behter mi pasanadad

  der tajikistan russ haa be asani ne mi gozarand ke tajikistan az zir hana-yesh ferhang russe-ye khod ra reha sazad. merdom tajikistan baayed koshesh ne maayand ; taa khod ra az zir ferhang russ beron ne maayand. kenon der iran wa khorasan ferman-rewaye haa-ye ke be tawanand merdom tajikistan ra . poshtibani ne maayand hasti ne darad

  • نامِ کشورِ ایران همواره ایران بوده است، نه پارس. شما به کتابها، اسنادِ دولتی، پول و سکه و … ایرانِ پیش از رضاشاه بنگرید همه ایران نوشته‌اند نه پارس. این دروغ است که نامِ پارس را رضاشاه ایران کرد. این کشور همیشه ایران بوده است و تنها بیگانگان آن را در انگلیسی به نامِ پرشیا، در فرانسه به نامِ پرس و … می‌شناختند که رضاشاه از آنان خواست که ایران را به نامِ همان ایران بشناسند.

 2. ۲۷th urdebehest 1398 -17 May 2019

  agha irani , nabehste haa-ye pish az sal 1936 ke man ta kenon be almani wa englisi dede am ,hame waje-ye Persia ra be kar borde and wa man naweshtam ke der deron keshwer pars her do waje kar-bord dashte ast taa pish az sal 1936 , ama hame giti iran ra be nam Persia mi shanakhtand. shama ager hangam ne darid nask haa kohan ra be benid ,basayaar asan der rayaane mi tawanid der in bare agahi be dast awerid. shad baashid

  • سخنِ من هم همین است. فرنگیان، به واسطه‌ی یونانیان، ایران و ایرانی را چنین می‌شناختند، ولی دولتِ ایران و ایرانیان هیچ‌گاه از این نام برای خود بهره نبرده‌اند و همواره خودشان را ایرانی و کشورشان را ایران نامیده‌اند. رضاشاه کاری که کرد همین بود. او فرمان داد که فرنگیان ایران را به نامی بشناسند که خودِ ما می‌شناسیم. برای نمونه، ایرانیان، همچون فرانسویان، به دویچ‌لند «آلمان» می‌گویند، انگلستانیان بدین کشور جرمنی می‌گویند. اگر فردا روزی دولتِ آلمان فرمان دهد که همگان این کشور را نه به نامِ آلمان یا جرمنی که به نامِ دویچ‌لند بشناسند بدین معنی نیست که این نام تازه است و دویچ‌لندی نبوده است.

   • ۲۰th May 2019 – 30th urdebesht 1398

    agha irani keshwer almaan be hich keshwari wa saz-maan haa-ye mayaan keshwer haa be gone-ye dastor ferman-rewa-ye agahi ne dade ast ke an haa almaan ra be nam “Deutschland” be namand. ama ferman-rewa-ye pars der sal 1936 az hame keshwer haa wa sz-man haa-ye mayan keshwer haa be gone dastori khast ke – pars = Persia – ra iran be naamand. ham der keshwer haa-ye parsi zaban keshwer” Greek” ra eunan wa keshwer “Poland” ra lahestan mi namand, I do keshwer ,ham-cho: almaan be keshwer iran dastor ferman-rewaye ne farestade and ke keshwer haa-ye ma ra ” Greek wa Poland ” be naamid

    agha irani shama daneste na-dorost andazi mi ne maayed ; taa andishe-ye khanende haa ra be soye deger be kashanid. an-che man naweshtam yek dorosti hangami gozeshte ast ke rokh dade ast wa na-dorost-kari ke keshwer-dar haa wa ferhangi haa-ye keshwer pars der 21 march 1936 ne modand. kenon hich kharad-mandi ne mi koshad taa an-che ra rokh dade ast der sal 1936 , an-ra perde-poshi yaa mast-maali konad

    taa chand dahe pas az alesh kerdan nam pars be iran , europaye haa wa deger merdom ke nam “iran” ra mi shanidand , mi pandashtand ke iran yaki az keshwer haa-ye ast ke englis wa france pas az jang awel jahani (1918) an ra bon-yad nehade and, mananad : Iraq , Syria , Lebanon , Saudi Arabia

    tar-gah haa-ye parsi zaban bayed naweshte-y her kas ke ber naweshte-ye kas deger khorde-giri dorost yaa na-dorost mi ne maayed , naweshte-ye an kas ra baa nam dorost an kas chap konanad. ager kasi chizi mi nawesad ke naweshte roshan-ter shawad yaa ber tawana-ye nabeshte afozode shawad , ager baa nam aleshi chap shawad bad nist

    ———————————————————————————————-
    On 21 March 1936 Persia government officially changed its name to Iran. The Persia government informed all countries and international organizations that they must use ” the Iran ” word , instead of ” Persia ” in officially documents in future. It is not excusable mistake that did the Persia government in 1936 because in about 3000 years history of Persia all over the world knew this country as Persia , not Iran

دیدگاهی بنویسید.


*